Dela den här sidan

Om Xbox One-strömförsörjning

Översikt

På den här sidan beskrivs komponenterna i strömförsörjningen till din Xbox One-konsol och du får även information om placering, temperatur, ljusnivå och säkerhet.

Lösningar

Strömförsörjningsenhet och sladd

Xbox One-konsolen har en extern fläktutrustad strömförsörjningsenhet (PSU). Den har måtten ca 17×4,8×7,5 cm. Observera att strömförsörjningsenheten har samma grundkonstruktion i alla länder. Det är inte olika mått på versionerna 100–110 V, 220–240 V och 100–240 V.

Viktigt Microsoft licensierar inga tillbehör som kan kopplas in i eluttaget för Xbox One-konsolen. Alla sådana kommer från Microsoft. Om du använder andra tillbehör än Xbox One-strömförsörjningen kan det skada konsolen och göra garantin för konsolen ogiltig.

Anmärkningar

 • Strömförsörjningsenheter är utformade för att användas enbart i de länder där de säljs.
 • Försök inte använda en strömförsörjningsenhet för Xbox One som är avsedd för en region med andra strömförsörjningskrav.
 • Använd inte olicensierade tillbehör, som till exempel strömförsörjningsenheter som inte kommer från Microsoft, eller tillbehör som kan anslutas mellan konsolen och strömförsörjningen.
 • Använd inte den externa strömförsörjningen för Xbox One om du befinner dig utanför landet där den såldes. Om du använder strömförsörjningen i ett annat land kan strömförsörjningen eller din konsol skadas och garantin kan upphävas.
 • Strömförsörjningen för Xbox One har en inbyggd säkring som bidrar till att skydda konsolen från alltför hög spänningar och strömspikar. Strömförsörjningsenheten är dock en sluten enhet Därför kan du inte byta den inbyggda säkringen.

Strömsladdar

Likströmssladd

Strömförsörjningen har en fast strömsladd för likström (DC) som ansluter strömförsörjningen till konsolen.

 • Likströmssladden är cirka 1,1 meter lång.
 • En fast elkontakt sitter i änden av likströmssladden. Denna kontakt är särskilt utformad för Xbox One-konsolens eluttag.

Växelströmsladd

Växelströmssladden ansluter strömförsörjningen till vägguttaget. Växelströmssladden kan tas loss från strömförsörjningen.

 • Växelströmssladden är cirka 1,2 meter lång.
 • Änden på strömsladden som kopplas till strömförsörjningsenheten har två hål. Om du använder en annan strömsladd än den som utformats för din strömförsörjningsenhet kan du skada strömförsörjningsenheten eller konsolen.
 • Kontakten i änden av strömsladden som ansluter till ditt eluttag kan vara en av flera typer. Kontakttypen bestäms utifrån det land och den region där du köpte konsolen.

Strömförsörjningsplacering, temperatur och brus

Den externa strömförsörjningen för Xbox One har en inbyggd fläkt som blåser luft genom strömförsörjningsenheten för att ge tillräcklig kylning.

Anmärkningar

 • Strömförsörjningsenhetens fläkt startar när du trycker på av/på-knappen som startar din konsol.
 • Vanligtvis ger fläkten ifrån sig ett ”surrande” ljud.
 • När konsolen är i energisparläge eller när den är bortkopplad från strömförsörjningsenheten snurrar inte fläkten.
 • Om konsolen är i Instant-On-läge är strömförsörjningsenheten fortfarande på och fläkten snurrar.
 • Fläktens hastighet ökar eller minskar när strömförsörjningsenhetens temperatur ändras. Om fläkthastigheten ändras kommer även det surrande ljudet att öka eller minska.

För att strömförsörjningen ska fungera effektivt och säkert följer du dessa försiktighetsåtgärder:

 • Blockera inte några ventilationsöppningar på strömförsörjningsenheten.
 • Placera inte strömförsörjningsenheten på en säng, soffa eller annan mjuk yta som kan blockera ventilationsöppningarna.
 • Placera inte strömförsörjningsenheten i ett trångt utrymme som en bokhylla eller ett stereoskåp om inte det utrymmet är välventilerat.
 • Placera inte strömförsörjningsenheten i närheten av några värmekällor, som element, varmluftsventiler, kaminer eller stereoförstärkare.
 • Stapla inte andra elektroniska enheter ovanpå strömförsörjningsenheten.
 • Se till att strömförsörjningsenheten är placerad horisontellt och ligger plant på undersidans fyra gummidynor.

Obs! Om strömförsörjningsenheten ger ifrån sig oljud kan det bero på att ett grenuttag eller ett överspänningsskydd är överbelastat. Koppla in strömförsörjningsenheten direkt i ett vägguttag och se om problemet kvarstår.

Elsäkerhet för strömförsörjning

Följ dessa steg för att ansluta strömförsörjningsenheten till Xbox One-konsolen:

 1. Sätt i likströmsladden ordentligt i konsolen.
 2. Koppla in växelströmssladden ordentligt i strömförsörjningsenheten tills kontakten är helt intryckt.
 3. Koppla växelströmssladdens andra ände till ett vägguttag.

Viktigt Precis som med andra elektriska enheter finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall från elektriska stötar eller brand om du inte vidtar försiktighetsåtgärder. En incident kan också skada ditt Xbox One videospel- och underhållningssystem. Lämpliga försiktighetsåtgärder innefattar:

 • Välja rätt strömförsörjning för din konsol.
 • Bara använda den strömförsörjningsenhet och den växelströmssladd som följde med konsolen eller som du har fått från ett auktoriserat reparationscenter. Om du behöver byta strömförsörjningsenheten eller växelströmssladden kontaktar du Xbox-supporten.
 • Kontrollera att nätuttaget har samma spänning (V) och frekvens [Hz] som finns angivet på strömförsörjningsenheten. Om du är osäker på vilken typ av ström som används hemma bör du fråga en elektriker.
 • Använd inte icke-standardiserad strömförsörjning, till exempel generatorer eller strömväxlare, även om spänningen och frekvensen verkar stämma. Använd bara den ström som kommer från vägguttaget.
 • Överbelasta inte vägguttaget, förlängningssladden, strömskyddet eller andra eluttag. Kontrollera att de klarar av den totala ström som konsolen (anges på strömförsörjningsenheten) och andra enheter som kan finnas i samma krets drar.
 • Använd ett jordat nätuttag som passar för den jordade kontakten med tre stift. Ta inte bort den jordade kontakten. Om den inte passar i uttaget låter du en elektriker byta uttaget.

Så här undviker du att skada strömsladdarna och strömförsörjningsenheten:

 • Se till att ingen går på strömsladden.
 • Se till att strömsladdarna inte kläms eller viks, särskilt där de ansluter till vägguttaget, strömförsörjningsenheten och konsolen.
 • Du ska inte rycka i, knyta eller vika kabeln, eller på annat sätt missköta strömsladdarna.
 • Utsätt inte strömsladdarna för värme.
 • Vira inte strömsladden runt strömförsörjningsenheten.
 • Håll barn utom räckhåll för strömsladdarna. De får inte bita eller tugga på sladdarna.
 • Dra i kontakten när du kopplar bort strömsladdarna. Dra inte i sladden.
 • Låt inte strömförsörjningsenheten hänga i någon av strömsladdarna.
 • Om en strömsladd eller strömförsörjningsenheten skadas på något sätt slutar du omedelbart använda den och kontaktar Xbox-supporten för att få en ny.
 • Koppla bort konsolen under åskväder eller om konsolen inte ska användas under en längre tid.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Om Xbox One-strömförsörjning" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan