Konfigurera den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen med appen Tillbehör för Xbox

Om du vill Konfigurera en vanlig Xbox One trådlös handkontroll kan du läsa Anpassa en vanlig Xbox One trådlös handkontroll med appen Tillbehör för Xbox.

När du öppnar appen Tillbehör för Xbox ser du två knappar, Konfigurera och Enhetsinformation.

Obs! Om du har flera handkontroller anslutna visas samtliga när du går åt höger. Om flera personer är inloggade visas de tilldelade profilerna ovanför handkontrollerna.

Enhetsinformation

Välj Enhetsinformation om du vill byta namn på handkontrollen, aktivera Copilot och visa allmän information om handkontrollen.

Konfigurera

Välj Konfigurera om du vill skapa och redigera anpassade konfigurationer för handkontrollen. Dina sparade konfigurationer stannar kvar i din profil och är tillgängliga på alla Xbox One eller datorer handkontrollen ansluts till.

Kom igång genom att bläddra i Community-konfigurationer och lägga till de du tycker om i din egen lista med konfigurationer. Eller välj Ny konfiguration om du vill göra en helt ny.

Under de här alternativen finns de konfigurationer som för närvarande är kopplade till handkontrollens två fack.

I nästa avsnitt visas alla dina sparade konfigurationer. Välj en för att utföra dessa åtgärder:

 • Spara till ett fack i handkontrollen
 • Redigera
 • Kopiera
 • Byt namn
 • Ta bort

Redigera

Redigera är där du kan göra din anpassning, inklusive dessa alternativ:

 • Mappning av knappar.
 • Vänster styrspak
 • Höger styrspak
 • Avtryckare
 • Vibration
 • Xbox-knappens ljusstyrka

Mappning av knappar – Använd den nedrullningsbara menyn för att välja vilken knapp du vill ändra och välj sedan den knapp du vill mappa om dess funktion till under Mappa till. Bilden av handkontrollen på skärmen uppdateras och visar vilka knappar som är vilka.

På den här skärmen har du också dessa alternativ:

 • Skifta styrspakar
 • Invertera y-axeln för höger styrspak
 • Invertera y-axeln för vänster styrspak
 • Skifta avtryckare

Känsligheten hos vänster och höger styrspak – Välj Vänster styrspak eller Höger styrspak för att anpassa och styra hur respektive styrspak svarar under spelets gång. När du har valt vilken styrspak du vill anpassa kan du välja Standard, Fördröjning, Aggressiv, Omedelbar, eller Mjuk beroende på hur responsiv du vill att styrspaken ska vara i spelet. Om du t.ex. vill att handkontrollen ska reagera snabbare med en kortare rörelse av styrspaken ska du välja Omedelbar. Ett diagram visar styrspakens responskurva.

Obs! Dessa inställningar ger olika resultat beroende på vilket spel du spelar. Ett sätt att testa inställningarna är att ange fack 1 som standardfack och ha den anpassade inställningen i fack 2.

Avtryckarkänslighet Ändra den största och minsta slaglängden för avtryckarna. Du har två alternativ när du ska anpassa dem – den mekaniska omkopplaren för korta avtryckare på handkontrollen eller via avsnittet Avtryckarnas känslighet i appen.

Omkopplaren för korta avtryckare är perfekt i spel där man skjuter mycket, eftersom man inte behöver trycka särskilt hårt på avtryckarna för att skjuta. Detta fungerar inte lika bra i körspel, eftersom man måste kunna trycka ner gaspedalen helt för att accelerera så snabbt som möjligt. I det här fallet är det behändigt att kunna ändra avtryckarnas känslighet. Du kan ändra deras högsta och lägsta tröskelvärde. Om du t.ex. gör maxavståndet mindre kommer du upp i maximal acceleration utan att behöva dra så hårt i avtryckaren. Försök ställa in de två facken på olika sätt och byta mellan dem i realtid för att se skillnaderna.

Vibration – Ändra handkontrollernas vibrationskänslighet. Du kan justera fyra motorer oberoende av varandra: Vänster avtryckare, Höger avtryckare, Vänster intensitet (i handtaget och Höger intensitet. Motorerna står normalt på 100 % men kan ställas ned ända till 0 %. Om du ändrar dessa reglage ändras vibrationens intensitet.

Xbox-knappens ljusstyrka – Om du vill kan du minska Xbox-knappens ljusstyrka ned till 10 % av den vanliga ljusstyrkan. Det är särskilt behändigt om du gillar att spela i mörker.

Spara i fack 1/Spara i fack 2

Facken motsvarar profilomkopplaren mitt på din Xbox Elite trådlös handkontroll. Du kan ha två profiler sparade på handkontrollen samtidigt. Om fack 1 är din skjutspelsprofil och fack 2 din racingspelsprofil behöver du bara flytta omkopplaren så är du klar att spela. Du behöver inte ändra några andra inställningar. Du kan även göra detta mitt inne i ett spel.

Fackkonfigurationen följer med handkontrollerna. Om du tar med dig din handkontroll till en kompis är konfigurationen sparad på handkontrollen och kan användas där.

Om du anpassar fack 1 eller 2 på handkontrollen på en annan konsol sparas den nya konfigurationen på handkontrollen och ersätter den gamla.

Kopiera

Kopiera konfigurationen så att du kan använda den som grund för en ny konfiguration utan att börja från början.

Byt namn

Ändra namnet på din sparade konfiguration. Om du till exempel har en konfiguration för att spela Halo 5 kan du kalla den Halo 5 eller vad som helst.

Ta bort

Om du tar bort en konfiguration påverkas inte handkontrollen, det är bara konfigurationen som tas bort.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Konfigurera den trådlösa Xbox Elite-handkontrollen med appen Tillbehör för Xbox" som du läste om eller ett annat problem?