Felsökning av Xbox One chattheadset

Om du inte hör något ljud eller om andra inte kan höra dig när du använder Xbox One chattheadset provar du lösningarna nedan först:

 • Koppla från headsetet eller ta bort headsetkabeln nedtill på handkontrollen och sätt sedan in den igen ordentligt i handkontrollen (i expansionsporten för ett headset eller 3,5 mm-porten för ett 3,5 mm chattheadset).
En pil på en bild framhäver hur headsetkontrollerna tas bort från handkontrollen. En pil på en bild framhäver hur headsetkontrollerna ansluts till handkontrollen.
En pil på en bild framhäver hur en 3,5 mm-kontakt till ett chattheadset tas bort från handkontrollen. En pil på en bild framhäver hur en 3,5 mm-kontakt till ett chattheadset ansluts till handkontrollen.

Obs! Om du har ett 3,5 mm chattheadset ska du aldrig dra i headsetkabeln när du tar bort det från handkontrollen. Ta bort ditt headset från handkontrollen genom att dra i själva kontakten.

 • Kontrollera att headsetets ljud inte är avstängt. Du gör det genom att kontrollera ljudavstängningsknappen på headsetets kontroller. (För ett headset sitter ljudavstängningsknappen på vänster sida av den kontakt som är insatt i handkontrollens expansionsport. För ett 3,5 mm chattheadset är ljudavstängningsknappen ett skjutreglage på framsidan av ljudkontrollerna mitt på headsetkabeln.)
En pil och ett finger på en bild framhäver ljudavstängningsknappen på headsetkontrollen. En pil och ett finger på en bild framhäver ljudavstängningsknappen på ljudkontrollen på kabeln till ett Xbox One chattheadset.
 • Höja ljudvolymen. Om du använder ett headset anslutet till 3,5 mm-porten går du till Inställningar och väljer Enheter och tillbehör. Sedan väljer du din handkontroll och justerar ljudalternativen.
 • Kontrollera om det är maskinvarufel genom att testa med en annan handkontroll eller ett annat headset.
 • Uppdatera din handkontroll så att du har den senaste programvaran. Se Koppla ett Xbox One chattheadset till en Xbox One trådlös handkontroll.

Om dessa lösningar inte åtgärdar problemet använder du följande felsökningslösningar.

Obs! Xbox One chattheadset är konstruerat för att enbart användas med Xbox One-handkontroller. Headsetet ska inte användas med andra enheter. Xbox One-konsolen skickar inga spelljud eller musik via det trådbundna Xbox One chattheadsetet. Om du letar efter ett Xbox One headset som ger både spel- och chattljud läser du Konfigurera och felsöka Xbox One stereoheadset.

Lösningar

Kontrollera och rengör din Xbox-enhet

Så här gör du:

 1. Kontrollera att headset, kabel och kontakt inte har några synliga defekter.
 2. Kontrollera att det inte finns smuts och damm på headsetkontakten. Använd en bomullstrasa och rengöringssprit för att rengöra headsetets kontakt.
 3. Kontrollera att din Xbox One-handkontroll fungerar som den ska och att du kan använda handkontrollen för att slå på och av konsolen. Om du vill ha hjälp med att felsöka Xbox One-handkontrollen läser du Xbox One trådlös handkontroll kopplas från eller kan inte ansluta.
 4. Anslut kontakten för Xbox One-chattheadsetet i expansionsporten som finns under styrknappen och höger styrspak på handkontrollen.
En pil på en bild framhäver expansionsporten på en Xbox One trådlös handkontroll.

Konfigurera dina inställningar för sekretess och onlinesäkerhet

Om du konfigurerar en barnprofil på konsolen gör inställningarna för Sekretess och onlinesäkerhet att innehavaren av en vuxenprofil kan kontrollera vem som kan kommunicera via chatt med barnprofilen på Xbox Live. I avsnittet Sekretess och onlinesäkerhet kan du aktivera chattkommunikation i barnets profil. Standardinställningen för spelare under 17 år är Bara kompisar.

Om du vill konfigurera Sekretess och onlinesäkerhet gör du så här:

 1. Logga in med ett av följande konton:
  • Ditt Xbox-konto
  • Förälders konto för det barnkonto som du har problem med
 2. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden.
 3. Välj Inställningar.
 4. Under Konto väljer du Sekretess och onlinesäkerhet.
 5. Välj Visa information och anpassa.
 6. Välj Kommunicera med röst och text.
 7. Välj specifika kompisar eller alla, beroende på vilka du vill att profilen ska kunna prata med.

Om du hör ett eko eller brus när du spelar

Obs! Om du hör en ekoeffekt kommer den från oftast från personen som pratar och inte nödvändigtvis från personen som hör ekot. Om du till exempel bara hör ett eko när någon annan pratar kan problemet bero på headsetanslutningen hos den som pratar.

Följande omständigheter kan orsaka eko eller brus under spel:

 • Mikrofonen fångar upp ljud och brus från omgivningen. Detta innefattar röstöverföringar från hörluren.
 • Headsetkontakten är inte korrekt inkopplad i handkontrollen.
 • Du använder Xbox One trådlös handkontroll och enhetens batterier är dåligt laddade.

Om du eller andra spelare hör ett eko eller annat störande ljud när ni spelar testar du följande:

 • Sänk volymen på din TV eller stereo.
 • Koppla ifrån headsetet och återanslut det ordentligt till handkontrollens expansionsport.
  Obs! Dra aldrig i headsetkabeln när du tar bort den från handkontrollen. Ta bort ditt headset från handkontrollen genom att dra i själva kontakten.
 • Rengör pluggen på headsetskabeln med en ren trasa och återanslut sedan headsetet till handkontrollen.
 • Testa headsetet genom att ansluta det till en annan handkontroll.
 • Om du använder en Xbox One trådlös handkontroll byter du AA-batterierna eller laddar om det laddningsbara batteriet för Xbox One.

Om andra inte kan höra dig

Om du kan höra andra i gruppen eller spelet och de inte kan höra dig provar du dessa lösningar.

Lösning 1: Kontrollera att headsetets ljud inte är avstängt

Kontrollera att den orange LED-lampan bredvid ljudavstängningsknappen inte är tänd.

Lösning 2: Starta om din Xbox One-konsol

Om du behöver hjälp tittar du på följande video eller så läser du Så här startar du om din Xbox One-konsol.

Video: Starta om din Xbox One-konsol

Titta på videon Power cycle your Xbox One console. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Lösning 3: Associera din handkontroll med din profil igen

 1. Om du vill återgå till Startsidan trycker du på Xbox-knappen  för att öppna guiden. Sedan väljer du Startsidan.
 2. Välj spelarbild i det övre vänstra hörnet av skärmen.
 3. Leta upp din profil och välj Choose this person.

Lösning 4: Verifiera NAT-typen för ditt nätverk

Network Address Translation (NAT) gör det möjligt för dig att dölja din IP-adress från enheter som inte tillhör ditt nätverk. Mer information om NAT finns i avsnittet "Aktuell nätverksstatus" i Nätverksinställningar på Xbox One.

Lösning 5: Testa ditt Xbox One chattheadset

Du testar headsetet genom att starta en grupp (kräver Internet-anslutning) för att testa ljudet:

 1. Logga in på Xbox Live på Xbox One-konsolen.
 2. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden.
 3. Välj Starta en grupp under Grupp. (Du behöver inte bjuda in någon för att göra testet.)
  Obs! Om det inte går att starta en grupp kontrollerar du anslutningen med Lösningen för spel för fler spelare för Xbox One.
 4. Kontrollera att mikrofonens ljud inte är avstängt i gruppchatten.
  Obs! Du kan använda Y-knappen  på handkontrollen för att växla mellan ljud på och av.
 5. Kontrollera att headsetets ljud inte är avstängt. Så här gör du:
  • För ett headset kontrollerar du att den orange lysdioden bredvid ljudavstängningsknappen inte är tänd.
  • För ett 3,5 mm chattheadset kontrollerar du att skjutreglaget för ljudavstängningsknappen på framsidan av ljudkontrollerna mitt på headsetkabeln lyser grönt.
 6. Se till att volymen är uppvriden.
 7. Tala in i mikrofonen.

Om ditt headset fungerar tänds ringen runt din spelarbild.

Lösning 6: Felsök din anslutning medlösningen för spel för fler spelare för Xbox One

Om du har problem med att bli hörd eller höra andra i en gruppchatt trots att du har bytt ut handkontrollen och headsetet kontrollerar du din anslutning med hjälp av Xbox One Multiplayer Game Solution.

Lösning 7: Testa headsetet med hjälp av Skype-appen

Du kan testa headsetet med hjälp av Skype-appen. Så här gör du:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Välj Skype-appen.
 3. Välj Kontakter och sedan kontakten Skypetestsamtal.
 4. Välj Röstsamtal. Skype försöker då koppla upp ditt röstsamtal.
 5. Samtalet kommer att be dig tala in i mikrofonen och sedan upprepa vad som hördes.

Om du fortfarande inte kan höra dina kompisar online efter att du startat en grupp men medan du använder spelchatt eller någon annan app som Skype läser du Du kan inte växla till gruppchatt på Xbox One.

Om dessa felsökningsmetoder inte löste problemet

Om du har utfört felsökning enligt de här stegen men chattheadsetet ändå inte fungerar kan handkontrollen behöva bytas ut. Läs mer om hur du beställer en ersättningshandkontroll för Xbox.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsökning av Xbox One chattheadset" som du läste om eller ett annat problem?