Dela den här sidan

Xbox One trådlös handkontroll kopplas från eller kan inte anslutas

Titta på videon eller läs anvisningarna nedan för att felsöka din Xbox One trådlös handkontroll.

Video: Felsöka när handkontrollen kopplas från på Xbox One

Titta på videon om att felsöka när handkontrollen kopplas från på Xbox One. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Ämnen

Du kan inte ansluta Xbox One-handkontrollen till konsolen

Om du har problem att ansluta din trådlösa handkontroll till konsolen kan detta bero på något av följande:

 • Handkontrollens batterier är dåliga, eller så behöver det uppladdningsbara batteripaketet för Xbox One laddas.
  • Om handkontrollens batterier är dåliga fungerar den kanske bara delvis, t.ex. kanske inte vibrationen fungerar. Denna delvisa funktionalitet är avsiktlig för att utnyttja den återstående batteriladdningen längre.
  • Handkontrollen kan ha tillräckligt med ström för att kortvarigt slås på igen, men den kommer inte att förbli påslagen förrän batterierna byts.
 • En annan trådlös enhet (till exempel en bärbar dator, mikrovågsugn, trådlös telefon eller trådlös router) stör den trådlösa handkontrollens anslutning till konsolen.
 • Metallobjekt (t.ex. metallväggar, hyllor eller dörrarna på ett entertainment center) som finns mellan konsolen och den trådlösa handkontrollen stör handkontrollens anslutning till konsolen.
 • Åtta trådlösa handkontroller är redan anslutna och du försöker ansluta ytterligare en trådlös handkontroll.
 • Xbox One-maskinvaran fungerar inte.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Byt ut batterierna eller ladda batteripaketet

Om Xbox-knappen  på Xbox One-handkontrollen tänds har din trådlösa handkontroll ström. Om den inte är tänd testar du att byta batterierna i handkontrollen för att säkerställa att den förblir ansluten. Mer information hittar du i Din Xbox One trådlös handkontroll startar inte.

Obs! Du kan kontrollera batterinivån i din handkontroll genom att visa batteriindikatorn på startsidan. Mer information hittar du i Så här kontrollerar du batterinivån i din Xbox One-handkontroll.

Lösning 2: Starta om din konsol

Om du stänger av och slår på strömmen igen startar konsolen om ordentligt. Inga spel eller data tas bort.

Titta på videon ovan eller följ anvisningarna nedan för att slå av och på din Xbox One-konsol:

 1. Stäng av konsolen genom att hålla ned Xbox-knappen  på konsolens framsida i cirka 10 sekunder.
 2. Starta konsolen igen genom att hålla ned Xbox-knappen på konsolen eller Xbox-knappen  på handkontrollen.

Om du inte ser den gröna startanimeringen när konsolen startas om måste du upprepa dessa steg. Se till att du håller ned av/på-knappen tills konsolen har stängts av helt.

Obs! Om konsolen är i standbyläge stänger ovanstående steg av konsolen helt. Standbyläge eller möjligheten att slå på konsolen med röstkommandon aktiveras inte förrän du startar om konsolen. (Röstkommandon stöds inte i alla länder.)

Lösning 3: Testa att ansluta den trådlösa handkontrollen till konsolen igen

På den trådlösa handkontrollen

 1. Håll ned knappen för trådlös anslutning tills Xbox-knappen  blinkar.
 2. Håll ned knappen för trådlös anslutning igen. Lampan på Xbox-knappen  på handkontrollen förblir tänd, vilket indikerar att den trådlösa handkontrollen är ansluten till konsolen.
En hand med ett utsträckt pekfinger som är på väg att trycka på knappen för trådlös anslutning framtill på Xbox One-handkontrollen.

Mer information hittar du i Ansluta en Xbox One trådlös handkontroll till konsolen.

Använda en USB-kabel

Den trådlösa handkontrollen är konstruerad för att fungera som en kabelansluten handkontroll när den är ansluten till konsolen med en USB-till-mikro-USB-kabel. Se Använd Xbox One trådlös handkontroll utan batterier genom att ansluta laddningskabeln.

Obs! Om handkontrollen ansluts då du använder en USB-kabel men inte förblir ansluten när du tar bort kabeln (det tar två till tre sekunder efter att du har tagit bort kabeln) ska du återansluta den och se om det finns en uppdatering till handkontrollen. Hur det går till beskrivs i avsnittet Se till att handkontrollen är uppdaterad nedan.

Om handkontrollen är uppdaterad men inte förblir ansluten när du använder USB-kabeln måste den bytas ut. Se avsnittet Byt ut handkontrollen nedan.

Lösning 4: Koppla från alla anslutna trådlösa handkontroller och headset

Om du redan har åtta trådlösa handkontroller anslutna testar du att koppla från några eller alla genom att hålla ned Xbox-knappen  på respektive handkontroll och välja Handkontroll av för att slå av den. Testa sedan att ansluta den trådlösa handkontrollen igen. Om det fortfarande inte går att ansluta den till konsolen kanske den trådlösa handkontrollen måste repareras eller bytas.

Lösning 5: Byt ut handkontrollen

Om föregående lösningar inte gjorde att handkontrollen kunde anslutas måste den trådlösa handkontrollen bytas. Så här gör du:

 1. Gå till Enhetssupport och välj Byta ett tillbehör.
 2. Välj Xbox One-konsolen för din handkontroll eller den Xbox One-handkontroll du registrerat separat.
 3. Välj Handkontroll och välj sedan Nästa.
 4. Följ anvisningarna på skärmen om hur du skapar en serviceorder.

Handkontrollen upprätthåller inte anslutningen till konsolen

Om Xbox One trådlös handkontroll anslöts till konsolen men kopplas från när du använder den kan detta tyda på något av följande problem:

 • Den trådlösa handkontrollen har varit inaktiv de senaste 15 minuterna. Xbox One trådlös handkontroll är konstruerad för att stängas av efter 15 minuters inaktivitet. Mer information hittar du i Din Xbox One trådlös handkontroll stängs av.
 • Batterierna i den trådlösa handkontrollen är dåliga, eller så behöver det uppladdningsbara batteripaketet för Xbox One laddas.
  • Om handkontrollens batterier är dåliga fungerar den kanske bara delvis, t.ex. kanske inte vibrationen fungerar. Denna delvisa funktionalitet är avsiktlig för att utnyttja den återstående batteriladdningen längre.
  • Handkontrollen kan ha tillräckligt med ström för att kortvarigt slås på igen men kommer inte att förbli påslagen förrän batterierna byts.
 • Handkontrollen är utanför räckvidden. Xbox One-handkontrollerna i originalutförande var konstruerade för att fungera inom 6 m från konsolen.
  • Du kan få upp till 9 meters avstånd när du använder Xbox One S-konsolen med den senaste Xbox One trådlös handkontroll med Bluetooth.
  • Observera att Bluetooth bara används för anslutning till en dator.
 • En annan trådlös enhet (till exempel en bärbar dator, mikrovågsugn, trådlös telefon eller trådlös router) stör den trådlösa handkontrollens anslutning till konsolen.
 • Metallobjekt (t.ex. en frontplåt i krom, metallväggar, hyllor eller dörrarna på ett entertainment center) som finns mellan konsolen och den trådlösa handkontrollen stör den trådlösa handkontrollens anslutning till konsolen.
 • Xbox One-maskinvaran fungerar inte.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Flytta närmare konsolen

Räckvidden för den trådlösa handkontrollen är upp till 6 m, men omgivningsfaktorer som väggar och störningar från andra enheter kan påverka räckvidden.

Se till att handkontrollen är riktad ungefär mot konsolens framsida. Handkontrollen kan fungera sämre om du står vänd mot konsolens baksida, eller om konsolen är inställd i t.ex. ett skåp.

Lösning 2: Byt ut batterierna eller ladda batteripaketet

Om Xbox-knappen  på Xbox One-handkontrollen tänds har din trådlösa handkontroll ström. Om Xbox-knappen  på handkontrollen inte är tänd testar du att byta batterierna i handkontrollen för att säkerställa att den förblir ansluten. Mer information hittar du i Din Xbox One trådlös handkontroll startar inte.

Obs! Handkontrollen kan ha tillräckligt med ström för att kortvarigt slås på igen, men kommer inte att förbli påslagen förrän batterierna byts. Du kan kontrollera batterinivån i din handkontroll genom att visa batteriindikatorn på startsidan. Mer information hittar du i Så här kontrollerar du batterinivån i din Xbox One-handkontroll.

Lösning 3: Starta om din konsol

Om du stänger av och slår på strömmen igen startar konsolen om ordentligt. Inga spel eller data tas bort.

Titta på videon ovan eller följ anvisningarna nedan för att slå av och på din Xbox One-konsol:

 1. Stäng av konsolen genom att hålla ned Xbox-knappen  på konsolens framsida i cirka 10 sekunder.
 2. Starta konsolen igen genom att hålla ned Xbox-knappen på konsolen eller Xbox-knappen  på handkontrollen.

Om du inte ser den gröna startanimeringen när konsolen startas om måste du upprepa dessa steg. Se till att du håller ned av/på-knappen tills konsolen har stängts av helt.

Obs! Om konsolen är i standbyläge stängs den av helt. Standbyläge eller möjligheten att slå på konsolen med röstkommandon aktiveras inte förrän du startar om konsolen. (Röstkommandon stöds inte i alla länder.)

Lösning 4: Testa att ansluta den trådlösa handkontrollen till konsolen igen

På den trådlösa handkontrollen

 1. Håll ned anslutningsknappen för trådlös anslutning tills Xbox-knappen  blinkar.
 2. Håll ned knappen för trådlös anslutning igen. Lampan på Xbox-knappen  på handkontrollen förblir tänd, vilket indikerar att den trådlösa handkontrollen är ansluten till konsolen.
En hand med ett utsträckt pekfinger som är på väg att trycka på knappen för trådlös anslutning framtill på Xbox One-handkontrollen.

Mer information hittar du i Ansluta en trådlös handkontroll till Xbox One-konsolen.

Använda en USB-kabel

Den trådlösa handkontrollen är konstruerad för att fungera som en kabelansluten handkontroll när den är ansluten till konsolen med en USB-till-mikro-USB-kabel. Se Använd Xbox One trådlös handkontroll utan batterier genom att ansluta laddningskabeln.

Lösning 5: Ta bort objekt mellan den trådlösa handkontrollen och konsolen

Den trådlösa handkontrollen fungerar inom 6 m från konsolen. Objekt som placeras mellan den trådlösa handkontrollen och konsolen kan dock minska räckvidden. Objekt som använder trådlös teknik (till exempel en mobiltelefon) kan störa den trådlösa handkontrollen. Ta bort eller flytta följande objekt eller trådlösa enheter som kan störa den trådlösa handkontrollen eller konsolen:

 • Bärbara datorer
 • Mikrovågsugnar
 • Trådlösa telefoner
 • Trådlösa routrar
 • Metallavdelare, hyllor eller dörrar till ett underhållningscenter

Lösning 6: Se till att handkontrollen är uppdaterad

Om handkontrollen inte är uppdaterad kanske du saknar viktiga programuppdateringar, t.ex. den senaste inbyggda programvaran. Så här uppdaterar du handkontrollen:

 1. Anslut till Xbox Live.
 2. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden.
 3. Välj Inställningar.
 4. Välj Kinect och enheter.
 5. Välj Enheter och tillbehör.
 6. Välj handkontrollen.
 7. Om det finns en uppdatering kan du välja Uppdatera. Om det inte finns någon uppdatering är din handkontroll redan uppdaterad.
 8. Om handkontrollen behöver uppdateras ska du ansluta en USB-kabel till den och sedan följa anvisningarna på skärmen.
 9. En förloppsindikator visas på skärmen.
 10. När uppdateringen slutförts drar du ur USB-kabeln. Om du har ytterligare handkontroller att uppdatera ansluter du dem nu, en i taget, väljer knappen Uppdatera en till på skärmen och följer stegen.
  I annat fall väljer du Avsluta.
 11. Tryck på Xbox-knappen för att slå på den trådlösa handkontrollen.

Om detta inte löser problemet med att handkontrollen kopplas bort försöker du med nästa lösning.

Lösning 7: Ta bort alla USB-tillbehör

Ta bort alla USB-enheter som är anslutna till konsolen (inklusive trådlösa donglar, flashenheter, andra trådburna handkontroller, osv.) och prova sedan att använda handkontrollen igen. Du kan behöva starta om konsolen först.

Om detta inte löser problemet med att handkontrollen kopplas bort försöker du med nästa lösning.

Lösning 8: Försök med en annan handkontroll

Om du har en annan handkontroll testar du att återskapa nedkopplingsproblemet med den andra handkontrollen. Se till att handkontrollen har nya batterier och är ansluten till konsolen. Spela en liten stund för riktigt testa den andra handkontrollen.

 • Om den andra handkontrollen fungerar normalt måste din ursprungliga handkontroll bytas. Gå till Enhetssupport, logga in med ditt Microsoft-konto och välj sedan Byta ett tillbehör för att begära en ersättningshandkontroll.
 • Om båda handkontrollerna ofta kopplas ned måste din konsol repareras. Se Få Xbox-konsolen eller Kinect-sensorn reparerad.

Reparations- eller garantifrågor? Se Vanliga frågor om garanti på och registrering av Xbox.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox One trådlös handkontroll kopplas från eller kan inte anslutas" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan