Översikt av en vanlig Xbox One trådlös handkontroll

På den här sidan

Lär känna den vanliga Xbox One trådlös handkontroll

Lär känna din Xbox One trådlös handkontroll
Handkontrollen för Xbox One har flera av de funktioner som handkontrollen för Xbox 360 har plus några nya.

Handkontrollers kompatibilitet med Xbox One
Få mer information om hur andra leverantörers handkontroller fungerar med Xbox One-konsolen.

Uppdatera din Xbox One trådlös handkontroll
Lär dig hur du uppdaterar din Xbox One trådlös handkontroll så att du kan använda Xbox One-stereoheadsetadaptern och få förbättringar av handkontrollen.

Konfigurera och använda den vanliga Xbox One trådlös handkontroll

Ansluta en Xbox One trådlös handkontroll till konsolen
Det är enkelt att ansluta en trådlös handkontroll till Xbox One-konsolen. Mer information finns här.

Anpassa en vanlig Xbox One trådlös handkontroll med appen Tillbehör för Xbox
Ta reda på hur du kan använda appen Tillbehör för Xbox för att anpassa och konfigurera Xbox One trådlös handkontroll.

Tilldela en Xbox One trådlös handkontroll en profil
Ta reda på hur du tilldelar din Xbox One trådlös handkontroll en profil så att den styr vad som händer på Xbox One-konsolen.

Kontrollera batterinivån i Xbox One-handkontrollen
Du kan kontrollera batterinivån i din Xbox One trådlös handkontroll när som helst. Här lär du dig hur du gör.

Anslut laddningskabeln om du vill använda Xbox One trådlös handkontroll utan batterier
Lär dig använda den trådlösa handkontrollen som en trådburen handkontroll med laddningskabeln.

Använda uppladdningsbara batterier i Xbox One trådlös handkontroll
Ta reda på vilka slags återladdningsbara batterier som rekommenderas för din Xbox One trådlös handkontroll.

Använda AA-batterier i Xbox One trådlös handkontroll
Få information om hur du använder AA-batterier i Xbox One trådlös handkontroll.

Uppdatera Xbox One-handkontrollen
Lär dig hur du uppdaterar din Xbox One trådlös handkontroll så att du kan använda Xbox One-stereoheadsetadaptern och få förbättringar av handkontrollen.

Ansluta ett Xbox One-chattheadset till en Xbox One trådlös handkontroll
Det är enkelt att koppla ett Xbox One-chattheadset till en Xbox One trådlös handkontroll. Läs mer.

Felsöka den vanliga Xbox One trådlös handkontroll

Xbox One trådlös handkontroll kopplas från eller kan inte anslutas
Hitta lösningar om det inte går att synkronisera Xbox One-handkontrollen med konsolen eller om det inte går att upprätthålla en anslutning mellan handkontrollen och Xbox One.

Felsöka uppdateringsproblem med din Xbox One-handkontroll
Lär dig hur du felsöker problem med att uppdatera din Xbox One-handkontroll och din Xbox One-stereoheadsetadapter.

Xbox One trådlös handkontroll fungerar inte
Ta reda på vad du kan göra om din Xbox One trådlös handkontroll inte fungerar som den ska eller har en trasig komponent.

Xbox One trådlös handkontroll startar inte
Felsök din Xbox One trådlös handkontroll om den inte startar.

Xbox One trådlös handkontroll stängs av
Få hjälp att felsöka om din Xbox One trådlös handkontroll stängs av.

Felsöka knappar på Xbox One-handkontroller
Få hjälp med knappar på din trådlösa Xbox One- eller Xbox Elite-handkontroll.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Översikt av en vanlig Xbox One trådlös handkontroll" som du läste om eller ett annat problem?