Hur du felsöker problem med att spela upp en skiva i Xbox One

Testa lösningarna på den här sidan om skivan inte går att ladda eller spela på din Xbox One-konsol.

Obs! Den här sidan gäller inte för Xbox One S All-Digital Edition, som saknar optisk skivenhet.

På den här sidan

Vissa skivor går att spela upp, andra gör det inte, eller så får jag ett felmeddelande

Pröva dessa lösningar om du har problem med en viss skiva men andra skivor fungerar.

Viktigt för kunder i Nordamerika och Europa Från och med 2016-09-21 gäller följande om du har specifika problem med Blu-ray-skivor med Ultra High Definition (UHD) på din Xbox One S-konsol:

Xbox One S uppfyller helt och hållet kraven för Ultra HD Blu-ray. Vi är dock medvetna om att ett begränsat antal 4K Ultra HD Blu-ray-filmskivor som tillverkats före 2016 kanske inte går att spela upp på Xbox One S. Det här problemet har sedan dess åtgärdats, men om du har problem med att spela upp en viss 4K Ultra HD Blu-ray-filmskiva kan du kontakta kundtjänsten hos utgivarens studio för support. Observera att din konsol varken behöver repareras eller uppdateras för att lösa det här specifika skivproblemet. Om du behöver ytterligare hjälp med det här kontaktar du Xbox Support.

Lösning 1: Se till att skivan är ren och inte defekt

Rengör skivan med en mjuk, ren och lätt fuktad trasa. Håll skivan i kanterna utan att röra vid över- eller undersidan.

En hand håller i kanterna på en skiva
En hand torkar med en trasa på en skiva och pilar pekar från mitten och utåt.

Lösning 2: Försök spela skivan på en annan Xbox One-konsol

Om du spelar skivan i en annan konsol kan du ta reda på om problemet gäller den enskilda skivan eller konsolens skivenhet. Pröva skivan i en kompis konsol eller hos en återförsäljare som kan testa en skiva.

Om skivan fungerar i en annan Xbox One-konsol går du till avsnittet Inga av mina skivor går att spela upp, eller min skiva känns inte igen när jag sätter in den.

Lösning 3: Se till att Blu-ray-spelarappen har installerats korrekt

Kontrollera att Blu-ray-spelarappen har installerats korrekt om du kan spela andra spelskivor men inte cd-, dvd- eller Blu-ray-skivor. Mer information finns i artikeln Konfigurera och installera Blu-ray- och dvd-spelarappen på Xbox One.

Lösning 4: Se också till att dina dvd- och Blu-ray-skivor är från samma region där du köpte konsolen

Se Regioner och format som stöds för Blu-ray- och DVD-filmer på Xbox One om du vill veta mer.

Lösning 5: Byt ut spelet

Om ingen av lösningarna ovan åtgärdade problemet och du fortfarande inte kan använda en viss skiva kan du läsa Ersättning av Xbox One-spelskivor för att se hur du byter ut ett Microsoft-spel. Gäller det inte ett spel från Microsoft kontaktar du spelutgivaren om deras policy för ersättningsskivor.

Viktigt Om inget av dina spel eller skivor går att spela upp läser du följande avsnitt. Informationen där kan hjälpa dig att undvika att byta ut en skiva i onödan.

Inga av mina skivor går att spela, eller min skiva känns inte igen när jag sätter in den

Testa följande lösningar om inga av dina skivor går att spela eller om du sätter i en skiva och konsolen inte känner igen den. Om det står att du ska sätta in en skiva på Xbox startsida trots att en skiva redan satts in betyder det att den inte känner igen din skiva. Det finns två möjliga problem i dessa scenarier:

  • Inställningarna för standbyläget kan medföra att ett fåtal konsoler inte kan läsa skivor.
  • Konsolens skivenhet behöver servas.

Lösning 1: Byt från standbyläget och stäng av och slå på konsolen

  1. Tryck på Xbox-knappen för att öppna guiden.
  2. Välj System > Inställningar > Energi och uppstart > Energiläge och uppstart.
  3. Välj Energiläge och sedan Energisparläge.
  4. Håll ned Xbox-knappen  i tio sekunder så att konsolen stängs av. När konsolen har stängts av helt trycker du på Xbox-knappen på konsolen igen för att starta om den.
  5. Pröva skivan igen. Vänta i ett par sekunder och se om konsolen hittar den. Om konsolen nu kan läsa skivan kan du återgå till standbyläge.

Följ anvisningarna ovan om problemet uppkommer igen.

Lösning 2: Begär en reparation

Om föregående lösning inte åtgärdade problemet måste konsolen repareras. Gå till Service och reparation av enhet och beställ en reparation. För mer information går du till Få reparation av Xbox-konsol eller tillbehör.

Skivan laddas men går inte att installera

Läs Installationsprocessen stannar på eller nära 0 % när du installerar ett Xbox One-spel från en skiva om du har problem med en spelskiva som laddas men inte installeras.

Om skivan laddas men konsolen inte känner igen den (du ombeds sätta in en skiva trots att du redan har gjort det) ska du läsa föregående avsnitt, Inga av mina skivor går att spela upp, eller min skiva känns inte igen när jag sätter in den.

Om du fortfarande har problem med att installera ditt spel från skivan läser du avsnittet ”Vanliga frågor” i Så här installerar du spel på Xbox One.

Mitt spel kraschar och jag kommer tillbaka till startsidan

Om spelet laddas korrekt och du kan börja spela är det normalt inte konsolens skivenhet som är problemet. Kontrollera om skivan är repig. Om en inte är det kan du få hjälp i lösningen för spel som fryser i Xbox One.

En skiva har fastnat och jag får inte ut den

Läs Mata ut en skiva manuellt från Xbox One om en skiva har fastnat i den.

Jag behöver byta ut en Xbox One-spelskiva

Gå igenom de tidigare felsökningsstegen för att kontrollera att du behöver en ny skiva och inte få konsolen reparerad. Om du tror att du behöver byta ut skivan efter att ha läst den här sidan läser du Ersättning av Xbox One-spelskivor.

Det hörs ett malande ljud från konsolen när jag sätter in eller spelar en skiva

Om du hör ett malande ljud när du sätter in eller spelar en skiva kan konsolen behöva servas. Gå till Service och reparation av enhet och beställ en reparation. För mer information går du till Få reparation av Xbox-konsol eller tillbehör.

Obs! Om du har något skivrelaterat problem ska du först kontrollera att konsolen står horisontellt på en plan, stabil yta. Konsolen är inte avsedd att stå i vertikal position, eftersom det skulle kunna påverka skivenhetens prestanda. Mer information finns i Så här placerar du Xbox One-konsolen.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Hur du felsöker problem med att spela upp en skiva i Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?