Utökad felrapportering på Xbox One

Utökad felrapportering på Xbox One

Du kan välja om du vill delta i utökad felrapportering. Dessa rapporter ger Microsoft den bästa möjligheten att åtgärda problem du kan stöta på med Xbox One.

Utökad felrapportering kan innehålla minnestillståndet för enheten när ett system eller en app kraschar. Detta kan oavsiktligt innehålla personuppgifter.

Partner (till exempel OEM-tillverkare) kan få ta del av vissa delar av felrapporten så att de kan felsöka produkter och tjänster som fungerar med Windows och andra Microsoft-produkter och -tjänster. De får bara använda den här informationen för att reparera eller förbättra dessa produkter och tjänster.

Så här hanterar du dina inställningar för utökad felrapportering

Två olika inställningar styr utökad felrapportering på konsolen – en global enhetsinställning och en användarspecifik inställning. Om den globala enhetsinställningen är inaktiverad görs ingen utökad felrapportering, oavsett användarspecifika inställningar. Den globala enhetsinställningen är normalt aktiverad.

När du först loggar in på din Xbox One kan du välja om du vill delta i utökad felrapportering. Det är den användarspecifika inställningen. Om du väljer att inte delta skickar du färre data till Microsoft för att åtgärda och förbättra Xbox One utifrån din användning och fel du träffar på.

Flera personer kan vara inloggade på Xbox One-konsolen vid en och samma tidpunkt. Om någon som har loggat in på konsolen har valt att inte delta i utökad felrapportering, eller om den globala enhetsinställningen är inaktiverad, respekterar Microsoft den inställningen och ingen utökad felrapportering sker.

Så här ändrar du den globala enhetsinställningen för utökad felrapportering:

  1. Gå till System > Inställningar > System > Konsolinfo.
  2. Ändra alternativet för Tillåt utökad felrapportering.

Så här ändrar du din personliga inställning för utökad felrapportering:

  1. Logga in på din profil.
  2. Gå till System > Inställningar > Allmänt > Säkerhet och familj online.
  3. Välj Sekretess och onlinesäkerhet > Xbox Live-sekretess > Visa information och anpassa > Datainsamling.
  4. Ändra inställningen för Du kan dela utökade felrapporter.

Din personliga inställning för utökad felrapportering gäller bara för den aktuella konsolen. Upprepa dessa steg om du loggar in på en annan konsol och vill ändra inställningen.

Om konsolen är registrerad för Xbox Insider Program eller är en del av ett utvecklarprogram kanske du inte kan inaktivera de här inställningarna. Om du inte vill att delta i utökad felrapportering måste du ta bort konsolen från programmet.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Utökad felrapportering på Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?