Felet 0x80070017 visas när du försöker läsa data från Xbox One-hårddisken

Följande felkod visas när du försöker nå något som du sparat på din Xbox One-konsol:

0x80070017

Det innebär att du behöver kontrollera dina hårddiskar.

Lösning

Det är problem med att läsa data från en hårddisk, vilket innebär att den kan vara trasig. Om det här meddelandet visas flera gånger kanske din Xbox eller din externa lagringsenhet (om du har någon) behöver bytas ut. Om du vill ha hjälp med en Xbox-reparation läser du Få Xbox-konsolen eller Kinect-sensorn reparerad.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 0x80070017 visas när du försöker läsa data från Xbox One-hårddisken" som du läste om eller ett annat problem?