Felet 0x80270300 inträffar när du försöker starta, installera eller uppdatera ett spel på Xbox One

Det här kan hända med både digitala och skivbaserade spel.

Obs! Installation från skiva gäller inte för Xbox One S All-Digital Edition, som saknar optisk skivenhet.

Lösningar

Lösning 1: Kontrollera om spelet uppdateras

Det här meddelandet visas om du försöker starta ett spel medan det uppdateras. Så här kontrollerar du om det görs:

 1. startsidan går du till Mina spel och appar > Spel.
 2. Välj för att se om spelet du vill spela håller på att uppdateras.

Gör följande om spelet inte uppdateras.

Lösning 2: Starta om konsolen

 1. Tryck på och håll ned Xbox-knappen i mitten på din Xbox One-handkontroll för att öppna energialternativ.
 2. Välj Starta om konsolen.
 3. Välj Starta om

Obs! Om din Xbox har låst sig håller du konsolens strömknapp intryckt under 10 sekunder. Starta om konsolen när den har stängts av.

Om spelet inte uppdateras och meddelandet visas igen när du startat om din Xbox gör du något av följande.

Lösning 3: Återställ din Xbox och behåll dina spel

 1. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden.
 2. Gå till fliken System och välj Inställningar.
 3. Gå till System > Konsolinformation och välj Återställ konsol.
 4. I bekräftelsedialogrutan väljer du Återställ och behåll mina spel och appar.
 5. I din spellista väljer du ett delvis installerat spel för att öppna dess informationssida i Microsoft Store. Slutför installationen genom att välja Installera.

Som alternativ till att återställa din Xbox kan du ta bort och installera om ditt spel. Beroende på spelets storlek kan det ta längre tid än en återställning.

Lösning 4: Ta bort och installera om spelet

 1. Från startsidan väljer du Mina spel och appar > Spel.
 2. Fokusera på spelet, tryck på menyknappen  på handkontrollen och välj Avinstallera.
 3. Gå till fliken Klar att installeras, hitta spelet och installera om det.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 0x80270300 inträffar när du försöker starta, installera eller uppdatera ett spel på Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?