Felet 0x803f9007 visas när ett spel inte fungerar på Xbox One eller Xbox One S

Följande felkod visas när du försöker spela ett spel på din Xbox One- eller Xbox One S-konsol:

0x803f9007

Det här beror på något av följande:

  • Spelskivan är inte insatt i konsolen.
  • Spelet har köpts och laddats ned, men du är inte inloggad och ansluten till Xbox Live.
  • Utvärderingsperioden för spelet har löpt ut och spelet måste köpas.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med en av dessa lösningar.

Lösning 1: Sätt i spelskivan

Om spelet är skivbaserat sätter du in spelskivan i din Xbox One-konsol.

Obs! Detta gäller inte för Xbox One S All-Digital Edition, som saknar optisk skivenhet.

Lösning 2: Logga in och anslut till Xbox Live

Om spelet köptes och laddades ned loggar du in och ansluter till Xbox Live med den profil du använde för att köpa spelet.

Lösning 3: Köp spelet i Microsoft Store på Xbox One

Om spelet laddades ned för utvärdering har utvärderingsperioden för spelet löpt ut och spelet måste köpas. Köp spelet i Microsoft Store på Xbox One.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 0x803f9007 visas när ett spel inte fungerar på Xbox One eller Xbox One S" som du läste om eller ett annat problem?