Felet 0x80A40019 visas när du försöker ansluta till Xbox Live på Xbox One

Följande felkod visas när du försöker ansluta till Xbox Live på Xbox One:

0x80A40019

Detta kan innebära ett nätverksproblem vid anslutningen till Xbox Live-tjänsten.

Lösning

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Kontrollera Xbox Live-tjänstens status

Kärntjänster för Xbox Live: körs
2019-10-21T14:45:55.4403627+00:00

Om meddelanden visas här väntar du tills tjänsten åter är igång och sedan försöker du igen:

Lösning 2: Starta om konsolen

Starta om din Xbox One för att återställa nätverksanslutningen. Se Så här startar du om eller stänger av och startar om din Xbox One-konsol.

Om en omstart av konsolen inte löser problemet väntar du några minuter och försöker sedan logga in igen.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 0x80A40019 visas när du försöker ansluta till Xbox Live på Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?