Felet 0x91d70000 inträffar när du försöker spela en skiva på Xbox One

Följande felkod visas när du försöker spela en skiva på din Xbox One-konsol:

0x91d70000

Det innebär att skivans formatering inte kändes igen.

Lösning

Om skivan du försökte spela var en Blu-ray-, DVD- eller Xbox One-spelskiva läser du Hur du felsöker problem med att spela upp en skiva i Xbox One.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 0x91d70000 inträffar när du försöker spela en skiva på Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?