Nätverksinställningar på Xbox One

På skärmen Nätverk hittar du allt som rör din konsols möjlighet att ansluta till Xbox Live, spela spel för flera spelare och felsöka allmänna nätverksprestandaproblem.

Så här kommer du till skärmen Nätverk:

 1. Tryck på Xbox-knappen för att öppna guiden.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Alla inställningar.
 4. Välj Nätverk.
 5. Välj Nätverksinställningar.

Skärmen Nätverk är indelad i tre kolumner. På den här sidan beskrivs nätverksinställningarna som går att välja i dessa kolumner.

Skärmen för nätverksinställningar visar alternativen

På den här sidan

Första kolumnen: Konfigurera trådlöst nätverk, Avancerade inställningar och Gå offline

Den här kolumnen innehåller alternativ för hur du konfigurerar en ny anslutning eller ändrar den befintliga anslutningen för dina nätverksenheter i hemmet. Du kan välja bland tre knappar i kolumn ett.

Konfigurera trådlöst nätverk
Om Xbox One för närvarande inte är ansluten till internet eller om du vill ändra de trådlösa åtkomstpunkterna väljer du Konfigurera trådlöst nätverk. Genom att välja den här knappen tas eventuella nuvarande trådlösa inställningar bort och du ombeds konfigurera en ny trådlös enhet.

Xbox One sparar inte gammal enhetsinformation vilket gör att du kan radera gamla inställningar fullständigt och göra nya varje gång. Detta förhindrar att du oavsiktligt anger information manuellt som kan skapa problem i ett nytt nätverk.

Den vänstra sidan av skärmen för nätverksinställningar, med tre alternativ:

Scenario: Du har konfigurerat konsolens nätverksanslutning hemma hos dig men du ska besöka en släkting och vill ta med din Xbox One. När du kommer till den nya platsen väljer du Konfigurera trådlöst nätverk och lämplig router från listan med enheter. Sedan anger du lösenordet och ansluter till nätverket. När du kommer tillbaka hem och kopplar in din Xbox One ansluts du inte automatiskt till ditt nätverk eftersom upprättandet av den nya anslutningen raderade routerinformationen för ditt hem. Välj Konfigurera trådlöst nätverk och din router från listan med enheter, och ange sedan lösenordet. Nu har den tidigare routerinformationen tagits bort och Xbox One kommer att minnas inställningarna för din hemmaenhet.

Avancerade inställningar

Skärmen

Skärmen Avancerade inställningar används normalt bara av tekniker eller supportpersonal. Om du har konfigurerat ditt hemmanätverk med statiska IP-adresser eller manuellt vill konfigurera dina DNS-inställningar eller behöver konfigurera MAC-förfalskning (ändra Media Access Control-adressen för nätverksgränssnittet för dina enheter i nätverket) väljer du Avancerade inställningar för att kunna konfigurera nätverket manuellt.

Gå offline
Alternativet Gå offline är till för alla som spelar offline. Om du är ansluten till det kabelanslutna nätverket behöver du bara koppla från LAN-kabeln från konsolens baksida för att gå offline. Om du däremot använder en trådlös anslutning kan du bara koppla från genom att gå till skärmen Nätverk och välja Gå offline.

Obs! Om du går offline måste du då och då ansluta till Xbox Live för att få de senaste systemuppdateringarna så att du kan spela ett nyligen släppt spel

Andra kolumnen: Aktuell nätverksstatus

Den här kolumnen visar nätverksanslutningens aktuella status.

I mitten av skärmen Nätverksinställningar visas anslutningstypen, som är trådlöst eller trådburet, NAT-typen och om Xbox Live-tjänsterna är tillgängliga.
 • Den första indikatorn talar om ifall du är ansluten. Om du är ansluten visar den om du är ansluten via kabel eller trådlöst. Om du är trådlöst ansluten visas en signalstyrkeindikator med ungefärlig signalstyrka.
 • Den andra indikatorn visar din NAT-typ (Network Address Translation). Din NAT möjliggör två olika IP-adresser, en för intern trafik och en för extern trafik. NAT hjälper dig att dölja din interna IP-adress och skapar en sorts brandvägg.
 • Den tredje indikatorn visar om alla Xbox Live-tjänster fungerar. Om det finns tjänster som inte fungerar visar den här indikatorn också information om vilka det gäller.

Varför NAT är viktigt

En tabell visar kompatibiliteten för två Xbox-konsoler när båda har NAT-typen Open, Moderate eller Strict.

OPEN NAT

MODERATE NAT

STRICT NAT

Med en OPEN NAT-typ kan du spela och vara värd för spel för fler spelare oavsett vilken NAT-typ de andra har i sina nätverk.

Med en MODERATE NAT-typ kan du chatta och spela spel för fler spelare med vissa personer, men du kanske inte kan höra eller spela med andra och du kan normalt sett inte väljas som värd för en match.

Med en STRICT NAT-typ kan du bara chatta och spela spel för flera spelare med personer som har en OPEN NAT-typ. Du kan inte väljas som värd för en match.

Anmärkningar

 • Om du inte kan höra kompisar online eller inte kan delta i eller stå värd för ett spel för flera spelare online beror det på att NAT-typen är satt till medel eller strikt. Det kan vara svårt att ändra NAT-typ men du kan modifiera den genom att följa stegen i lösningen för spel för flera spelare för Xbox One.
 • Tjänststatus visar om någon del av Xbox Live-tjänsten är nere. Det hjälper dig också att avgöra om behöver felsöka ett problem med nätverket eller om det är våra tjänster på Xbox som är problemet. Om du ser att någon tjänst är nere går du till sidan Xbox-tjänstens status för information om avbrottet.

Tredje kolumnen: Felsökning

Kolumn tre innehåller alternativ för felsökning av nätverksprestandan. Den här kolumnen med knappar används för att felsöka problem som rör din nätverksanslutning.

Testa nätverksanslutning
Om det inte går att ansluta till Xbox Live börjar du felsöka med hjälp av det här testet. Testet Testa nätverksanslutning bekräftar att du är ansluten till dina nätverksenheter och att du kan komma åt internet.

Det finns felsökningsanvisningar i artikeln Lösning på Xbox One-nätverksanslutningsfel om du får något felmeddelande efter att ha kört det här testet.

Om meddelandet ”It’s all good, your console is now connected to the Internet” visas ska du kontrollera Xbox Live-tjänstens status för att se om det finns något problem med tjänsten.

Testa flerspelaranslutning

Om du upplever fördröjning, slumpmässiga nedkopplingar eller andra spelrelaterade nätverksproblem hjälper det här testet dig att identifiera problemet och lösa det. Testa flerspelaranslutning testar allt som kan påverka din upplevelse när du spelar spel för flera spelare på Xbox Live, inklusive IP-adress, nedladdnings- och uppladdningshastigheter, paketförluster, svarstider och MTU (se beskrivningar i avsnittet Detaljerad nätverksstatistik nedan).

Läs artikeln Lösning på problem med Xbox One-anslutningen för fler spelare om du får något felmeddelande efter att ha kört det här testet.

Mer information finns på följande sidor:

Detaljerad nätverksstatistik
Om du är nätverksexpert och inte behöver felsökningsguiden för att korrigera dina nätverksprestanda kan skärmen Detaljerad nätverksstatistik hjälpa dig utvärdera dem. Genom att välja den här knappen kan du köra ett kort test som går igenom dina nätverksprestanda och visar resultaten i ett format som är enkelt att läsa och tyda.
Till höger på skärmen Nätverksinställningar visas en kolumn med felsökningsalternativ. Alternativen är

Den här skärmen visar följande information:

 • Nedladdningshastigheten, som är viktig när du streamar innehåll och spelar spel för fler spelare på Xbox Live.
 • Uppladdningshastigheten, som bara påverkar din möjlighet att spela spel för fler spelare på Xbox Live.
 • Obs! Upp- och nedladdningshastigheterna är resultatet av ett hastighetstest och kommer att visa dig hur snabbt ditt nätverk kan ladda ned eller upp en fil mellan internet och din Xbox One.
 • Paketförlust vid nedladdning, som är viktigt när du streamar innehåll och spelar spel för fler spelare på Xbox Live.
  Om det uppstår paketförluster på mer än fem procent kan du testa att felsöka konsolen med ledning av artikeln Lösning på Xbox One-nätverksanslutningsfel.
 • Paketförlust vid uppladdning, som bara påverkar din möjlighet att spela spel för fler spelare på Xbox Live.

Obs! När innehåll överförs på internet är det paketerat. Detta testar din möjlighet att ta emot rätt antal skickade paket. Orsakerna till paketförluster innefattar otillräcklig signalstyrka vid målet, naturlig interferens eller interferens orsakad av människor, systembuller, maskinvarufel, fel på programvara eller överbelastade nätverksnoder. Ofta är fler än en av dessa faktorer inblandade.
Om det uppstår paketförluster på mer än fem procent kan du testa att felsöka konsolen med ledning av artikeln Lösning på Xbox One-nätverksanslutningsfel.

 • MTU, som måste vara minst 1384 MTU eller högre för Xbox Live-spel. Genom att kontrollera och justera dina routerinställningar kan du snabbt lösa många spelrelaterade problem om den här inställningen är för låg.
 • Fördröjning, som är en nätverksterm för försenad paketleverans. Här mäts hur många millisekunder det tar för ett datapaket och gå från en bestämd punkt till en annan. Detta kan påverka streaming, men bara om det blir timeout för en app. Fördröjningen kan dock påverka spel för fler spelare markant, eftersom det du ser och det som händer på servern fördröjs. Med andra ord kan din karaktär i spelet dödas innan du ens ser din motspelare på skärmen om du har lång fördröjning.
 • Trådlös styrka, som mäter styrkan på din internetsignal. Ju närmare 100 procent din signal är, desto bättre är din Xbox One-anslutning. Trådlösa störningar som ger låg signalstyrka är den främsta orsaken till fördröjningar och paketförluster. Det här testet är utformat för att testa en punkt i taget, så om du tar bort orsaker till trådlösa störningar mellan din router och Xbox One ska du testa igen för att se vilken förbättring din justering gav. Det här testet kan hjälpa dig att ringa in det som orsakar den trådlösa störningen och hur mycket det påverkar Xbox One-upplevelsen.
 • Statuskod, som visar eventuella felkoder från testet. Statuskoderna används mest av Xbox-supporten.

Bandbreddsanvändning
På den här skärmen visas konsolens aktuella bandbreddsförbrukning i den vänstra kolumnen. I avsnittet Tidsperiod visas dessutom bandbredden för det angivna datumintervallet. Du kan ändra intervallets slutdatum genom att välja Återställ perioden på denna dag.

Skärmen Detaljerad nätverksstatistik visar nedladdningshastighet, uppladdningshastighet, paketförlust vid nedladdning, MTU, svarstid, styrka för trådlös anslutning och statuskod.

I mittkolumnen visas den uppskattade bandbreddsförbrukningen under de senaste 12 timmarna, och i den högra kolumnen visas den uppskattade bandbredden under de senaste månaderna.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Nätverksinställningar på Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?