Felsöka långsam nedladdning av spel eller appar på Xbox One

Nedladdningen kan gå långsamt om något av de följande symtomen uppträder:

 • Installationen tar lång tid att slutföra.
 • Förloppsindikatorn för nedladdningen eller uppdateringen har inte rört sig under lång tid.

Pröva Lösning på Xbox One-nätverksanslutningsfel om du har problem med att ansluta till nätverket eller får felmeddelanden som rör nätverksanslutningen.

Lösningar

Följande åtgärder visar om det är problem med nätverket när du laddar ned ett spel eller en app på Xbox One-konsolen, och även hur du kan öka farten i nätverket.

Lösning 1: Kontrollera nedladdningshastigheten

Så här gör du:

 1. Rulla till Installerar … <den speltitel du laddar ned>.
 2. I avsnittet "Kö" i Mina spel och appar ser du nedladdningshastigheten för det spel eller den app som installeras. Det är den aktuella nedladdningshastigheten som visas. Om du ser en låg hastighet (t.ex. mindre än 1 megabit per sekund) kan det ta lång tid innan nedladdningen är klar.

I tabellen nedan anges uppskattade nedladdningstider baserat på den aktuella nedladdningshastigheten.

Obs! De här uppgifterna ska bara betraktas som en fingervisning och inte som någon exakt representation av nedladdningstiden. Bandbredden begränsas och nedladdningstiden ökar om du t.ex. streamar innehåll, spelar spel eller streamar spel från din Xbox One till en Windows 10-dator.

Aktuell nedladdningshastighet

Fil på 30 GB

Fil på 40 GB

Fil på 50 GB

Fil på 60 GB

Fil på 70 GB

2 Mbit/s

33,3 timmar

44,4 timmar

55,6 timmar

66,7 timmar

77,8 timmar

5 Mbit/s

13,3 timmar

17,8 timmar

22,2 timmar

26,7 timmar

31,1 timmar

10 Mbit/s

6,7 timmar

8,9 timmar

11,1 timmar

13,3 timmar

15,6 timmar

20 Mbit/s

3,3 timmar

4,4 timmar

5,6 timmar

6,7 timmar

7,8 timmar

50 Mbit/s

1,3 timmar

1,8 timmar

2,2 timmar

2,7 timmar

3,1 timmar

100 Mbit/s

0,7 timmar

0,9 timmar

1,1 timmar

1,3 timmar

1,6 timmar

200 Mbit/s

0,3 timmar

0,4 timmar

0,6 timmar

0,7 timmar

0,8 timmar

Exempel:

Om du installerar en fil på 40 GB och den har laddats ned till 25 % (30 GB återstår) och anslutningshastigheten är 10 Mbit/s bör det ta omkring 4,4 timmar innan nedladdningen är klar. (Under förutsättning att nedladdningshastigheten förblir densamma.)

När du ansluter till Xbox Live ska din anslutningshastighet vara minst 1,5 Mbit/s för bästa upplevelse. Mer information om bandbreddsanvändningen och om hur du felsöker nätverksanslutningen finns i Lösning på Xbox One-nätverksanslutningsfel.

Lösning 2: Stäng alla spel som körs

För bästa spelupplevelse begränsas bakgrundsnedladdningar medan ett spel körs. Om du vill ta bort nedladdningsbegränsningar från spel och appar som installeras kan du antingen vänta på att Xbox One avbryter det spel som körs eller så kan du framtvinga stängning av spel på följande sätt:

 1. Startsidan går du till det senast körda spelet.
 2. Med spelet markerat trycker du på Menyknappen och väljer Avsluta.

När du har stängt det spel som senast kördes:

 • Kontrollera hastigheten för det spel eller den app som laddas ned.
 • Undvik att förlänga nedladdningstiden genom att inte starta några spel eller appar förrän nedladdningen är klar.

Lösning 3: Starta om konsolen

 1. Tryck på och håll ned Xbox-knappen i mitten på din Xbox One-handkontroll för att öppna energialternativ.
 2. Välj Starta om konsolen.
 3. Välj Starta om. Detta pausar automatiskt alla pågående nedladdningar och de återupptas så snart konsolen har startats om.

Obs! Om du inte kommer åt guiden eller om konsolen verkar ha låst sig håller du ned Xbox-knappen  på konsolen i cirka 10 sekunder tills konsolen stängs av. När konsolen stängts av trycker du på Xbox-knappen på konsolen igen för att starta om den.

Alla öppna appar och spel stängs när du startar om konsolen. Kontrollera att alla nedladdningar har påbörjats igen genom att göra detta när konsolen har startats om:

 1. Startsidan öppnar du Mina spel och appar.
 2. Välj och markera spelet eller appen som du försöker ladda ned.
 3. Det bör stå Installerar vid spelet eller appen.
 4. Om statusen är Köad eller Pausad markerar du spelet eller appen och trycker på menyknappen och välj sedan Återuppta installation.

När du har kontrollerat att nedladdningarna har påbörjats igen:

 • Kontrollera hastigheten för det spel eller den app som laddas ned.
 • Undvik att förlänga nedladdningstiden genom att inte starta några spel eller appar förrän nedladdningen är klar.

Lösning 4: Avbryt installationen av spelet eller appen och installera sedan om

Du bör avbryta spelinstallationen om åtgärderna ovan inte ledde till att problemet försvann. Så här gör du:

 1. Startsidan öppnar du Mina spel och appar.
 2. Välj och markera spelet eller appen som du försöker ladda ned.
 3. Tryck på menyknappen på handkontrollen och välj sedan Avbryt.

Du kan sedan återinstallera spelet genom att sätta in skivan eller ladda ned det igen från Microsoft Store. Du laddar ned spelet igen genom att söka efter och välja spelet i Microsoft Store och sedan välja Installera.

När du har startat om nedladdningen kontrollerar du nedladdningshastigheten för spelet eller appen igen.

Lösning 5: Kontrollera konsolens nätverksanslutning

Om de föregående lösningarna inte löste problemet jämför du konsolens nedladdningshastighet med vad Internet-leverantören angett för ditt abonnemang. Först pausar du pågående och köade nedladdningar:

 1. Startsidan öppnar du Mina spel och appar.
 2. Välj och markera spel eller appar som laddas ned eller är köade för nedladdning.
 3. Tryck på menyknappen på handkontrollen och välj sedan Pausa installation för varje spel eller app som laddas ned eller köas.

Stäng sedan alla spel som körs i systemet:

 1. Startsidan går du till det senast körda spelet.
 2. Med spelet markerat trycker du på Menyknappen och väljer Avsluta.

Testa nu nätverkshastigheten:

 1. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden.
 2. Välj System > Inställningar.
 3. Välj Nätverk > Nätverksinställningar > Detaljerad nätverksstatistik.

Konsolen kör ett anslutningstest och visar nedladdningshastigheten, som du kan jämföra med vad Internet-leverantören angett för ditt abonnemang. Om en avsevärt lägre nedladdningshastighet än väntat visas på sidan Detaljerad nätverksstatistik finns det flera möjliga orsaker:

Nätverkskonkurrens i ditt hemmanätverk - Nätverksaktiverade enheter kan tävla om samma nedladdningsbandbredd som Xbox One-konsolen. Prova att pausa alla andra enheters nedladdningsaktiviteter i hemmanätverket för att se om konsolens nedladdningshastighet förbättras. Kontrollera också om din hemmarouter stöder QoS (Quality of Service) för dess Internet-anslutning. Om du aktiverar en QoS-funktion på din hemmarouter kan det bidra till att prioritera nätverksanslutningen för din Xbox One och förbättra nedladdningshastigheten.

Konkurrens i det trådlösa nätverket - Om konsolen är ansluten till hemnätverket via en trådlös anslutning kanske konsolen måste tävla med andra trådlösa enheter eller andra trådlösa nätverk. Om möjligt kan du prova att ansluta Xbox One-konsolen till hemmaroutern med en trådburen anslutning.

Om du inte kan ansluta konsolen med en trådburen anslutning kontrollerar du om din hemmarouter stöder anslutningar med dubbla band (Wi-Fi-anslutningar med såväl 2,4 GHz som 5 GHz). Om din hemmarouter stöder dubbla band provar du att flytta Xbox One-konsolen till 5 GHz-routeranslutningen och andra trådlösa enheter till 2,4 GHz-routeranslutningen. Wi-Fi med 5 GHz har kortare räckvidd än Wi-Fi med 2,4 GHz, men har också mindre överlappning med andra trådlösa nätverk och kan därmed fungera bättre.

Konkurrens i Internet-leverantörens nätverk - Nedladdningshastigheten kan också variera med tid på dagen och dag i veckan. Det beror ofta på konkurrens i Internet-leverantörens nätverk när användningen är som högst. Om nedladdningshastigheten för din Xbox One är betydligt lägre under kvällar och helger jämfört med morgnar/eftermiddagar under veckan kan det bero på Konkurrens i Internet-leverantörens nätverk. För att komma runt detta kan du prova att starta spel- och appnedladdningar sent på kvällen och låta dem pågå under natten när belastningen inte är så hög.

Om nedladdningen ändå går långsamt kan du pröva Lösning på Xbox One-nätverksanslutningsfel. Då kan du få hjälp att identifiera problem mellan hemnätverket och internetleverantören.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsöka långsam nedladdning av spel eller appar på Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?