Ürün Garantisi ve Yazılım Lisansı: Xbox 360 S Konsolu

Cihazınızdaki garanti bilgilerini görüntüleme

Cihazınızın garanti bilgilerini görüntülemek için Microsoft hesabınızla Xbox Çevrimiçi Hizmet Merkezi'nde oturum açın.

ÜRETİCİ GARANTİSİ

.Bu Üretici Garantisi (“Garanti”) Size Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, İrlanda adresinde mukim Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”) tarafından verilmektedir.

XBOX 360 S YA DA AKSESUARLARINI KULLANARAK BU GARANTİYİ KABUL ETMEKTESİNİZ. CİHAZINIZI KURMADAN ÖNCE LÜTFEN BU GARANTİ BELGESİNİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. BU GARANTİNİN KOŞULLARINI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE XBOX 360 S’i VEYA AKSESUARLARINI KULLANMAYIN. ÜCRETİNİ GERİ ALMAK İÇİN KULLANILMAMIŞ BİR ŞEKİLDE BAYİİNİZE YA DA MICROSOFT’A İADE EDİN.
Microsoft ile http://www.xbox.com/ adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Bu Garanti, Sizin için geçerli ulusal yasalar kapsamında bayilerin ve/veya üreticilerin sunmak zorunda olduğu anayasal ürün garantilerinden ayrıdır. Bu Garanti, yürürlükteki yasalar uyarınca ürün garantileri kapsamında size verilen hakları kısıtlamayacak ve söz konusu kanunlar kapsamında izin verilen ölçüde size yeni haklar tanımak ve özel haklar vermek üzere hazırlanmıştır. Üçüncü şahıslara devredilemez.

 1. Tanımlar

  Bu Garanti’de kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

  1. “Xbox 360 S” yetkili bir satıcıdan satın alınan yeni Xbox 360 S konsolu anlamına gelmektedir.

  2. “Aksesuar” yetkili bir satıcıdan satın alınan yeni Microsoft markalı Xbox 360 ya da Xbox 360 S donanımı aksesuarları anlamına gelir. Sabit disk sürücüsü (“HDD”), ön kurulumlu olarak gelen ya da ayrıca satın alınan bir Aksesuardır.

  3. “Garanti Süresi”, aşağıdaki 2. Maddeye tabi olmak kaydıyla ürünü satın aldığınız tarihten itibaren Xbox 360 S için iki (2) yıl, Aksesuarlar için ise iki (2) yıl süre anlamına gelmektedir.

  4. “Siz” asıl son kullanıcı anlamına gelmektedir.

  5. “Normal Kullanım Koşulları” Xbox 360 S’in veya Aksesuarlarının kullanım talimatları doğrultusunda normal ev koşulları altında tüketici tarafından olağan kullanımı anlamına gelmektedir.

 2. Süre

  Sizin için geçerli bulunan herhangi bir yerel kanun kapsamında hak kazanabileceğiniz hiçbir yasal garantiye halel getirmemek kaydıyla ve bu tür kanunların daha uzun bir süreyi öngörmemesi halinde Microsoft, bu garantiyi Xbox 360 S’in yetkili bir bayiden satın alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl, Aksesuarların yetkili bir bayiden satın alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca geçerli olacak şekilde sunmaktadır.

 3. Bölge

  Bu Garanti sadece aşağıdaki ülkelerde (denizaşırı bölgeleri dahil olmak üzere) geçerli olacaktır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

  İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak hususi ihracat kanunlarının ve yönetmeliklerinin bağlayıcılığını ve Xbox 360 S’i veya Aksesuarlarını ihraç etmeniz halinde söz konusu tüm kanun ve yönetmeliklerin hüküm ve koşullarına uymayı kabul etmektesiniz.

 4. Garanti
  1. Microsoft, Garanti Süresi boyunca Xbox 360 S’in veya Aksesuarların Normal Kullanım Koşulları altında arızalanmayacağını sadece Sizin için garanti etmektedir.

  2. Sizin için geçerli bulunan yerel yasalar gereğince Microsoft’un size kanunen sunmakla yükümlü olduğu garantiler haricinde bu Garanti, Xbox 360 S’e, Aksesuarlarına ve onunla birlikte verilen ürün kılavuzuna/kılavuzlarına ilişkin olarak Microsoft tarafından size verilecek yegane garantidir. Başka hiç kimse Microsoft adına size herhangi bir garanti, taahhüt veya koşul sunamaz.

  3. YEREL YASALARINIZ YA DA YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA PAZARLANABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ SUNMASI HALİNDE SÖZ KONUSU GARANTİNİN SÜRESİ, AKSİ YEREL KANUNLAR TARAFINDAN AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE İŞBU GARANTİNİN SÜRESİ İLE SINIRLI OLACAKTIR.

 5. Garanti Kapsamında Hizmet alma süreci
  1. Garanti sürecini başlatmadan önce lütfen http://www.xbox.com adresindeki sorun giderme ipuçlarını kullanın.

  2. Sorun giderme ipuçlarının sorununuzu çözmemesi halinde

   http://www.xbox.com adresindeki çevrimiçi süreci başlatabilirsiniz. Xbox 360 S’i veya Aksesuarlarını satın aldığınız ülke için http://www.xbox.com/support adresinde verilen numarayı arayarak da Xbox desteği alabilirsiniz.

  3. Xbox 360 S ya da Aksesuarlarınızı servis işlemleri için Microsoft’a göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri kopyaladığınızdan ve gizli bilgilerinizi sildiğinizden emin olun. Microsoft, verilerinizden sorumlu değildir ve bunları silebilecektir.

 6. Microsoft’un Yükümlülükleri
  1. Siz Xbox 360 S’inizi ya da Aksesuarlarınızı Microsoft’a iade ettikten sonra Microsoft ürünleri inceleyecektir.

  2. Microsoft’un Xbox 360 S veya Aksesuarlarının Garanti Süresi içinde Normal Kullanım Koşulları altında arızalandığını tespit etmesi halinde Microsoft (kendi tercihine göre) geçerli herhangi bir yerel kanun hükmünün Size başka bir hak sağlamaması halinde ürünü tamir edebilir, değiştirebilir ya da satın alım sırasında ödediğiniz ücreti iade edebilir. Onarım işlemleri sırasında yeni ya da onarılmış parçalar kullanılabilir. Ürün, yeni ya da onarılmış bir ürün ile değiştirilebilir.

  3. Onarım ya da değiştirme işlemlerinin ardından Xbox 360 S’iniz veya Aksesuarlarınız, hangi sürenin daha uzun olduğuna bakılmak kaydıyla baştaki Garanti Süresinin geri kalanı boyunca veya Microsoft tarafından ürünün size sevk edilmesinin ardından 95 gün boyunca bu Garanti kapsamında bulunacaktır.

  4. AKSİ YEREL KANUNLARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE,MİCROSOFT’UN XBOX 360 S’İNİZİ VEYA AKSESUARLARINI ONARMA VEYA DEĞİŞTİRME YA DA SATIN ALIM SIRASINDA ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YEGANE ÇÖZÜM YOLUNUZDUR.

  5. Xbox 360 S’in ya da Aksesuarların Garanti Süresi bittikten sonra arızalanması halinde geçerli herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Garanti Süresi sona erdikten sonra Microsoft, Xbox 360 S’inizdeki veya Aksesuarlarındaki sorunları tespit etmek veya çözmek için sarf ettiği başarılı ya da başarısız çabalar karşılığında sizden belirli bir ücret talep edebilir.

 7. Garanti Dışında Kalan Durumlar

  Xbox 360 S’inizin veya Aksesuarların aşağıdaki hallerde bulunması durumunda Microsoft herhangi bir yükümlülük üstlenmeyecek ve bu Garanti geçerli olmayacaktır:

  1. Microsoft tarafından satılmayan veya lisanslanmamış ürünlerle birlikte kullanımından kaynaklı hasarlar halinde (Microsoft tarafından üretilmeyen ya da lisanslanmamış oyunlar ve aksesuarlar ve “korsan” oyunlar dahil olmak üzere);

  2. ticari amaçlar doğrultusunda (kiralama, oyun başına ödeme, vb dahil olmak üzere) kullanılmış ise;

  3. açılmış, değiştirilmiş veya kurcalanmış ise (Xbox 360 S’in ve Aksesuarlarının teknik sınırlamaları, güvenlik öğelerini ya da korsanlık karşıtı mekanizmaları, vb ortadan kaldırmak dahil olmak üzere) ya da seri numarası değiştirilmiş veya silinmiş ise;

  4. Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere Xbox 360 S’iniz veya Aksesuarlarınız siz ya da başka biri tarafından kullanılırken harici bir nedenden ötürü hasar görmüş ise:

   • düşürülmek suretiyle;

   • yanlış kullanım (dış mekanlarda kullanım dahil olmak üzere), kötü kullanım, ihmal veya kaza hallerinde;

   • kötü kullanım durumunda;

   • Microsoft ya da yetkili satıcı tarafından yapılan gönderilmler haricinde taşınma sırasında hasar görmesi halinde;

   • sıvıya maruz kaldığında;

   • yetersiz havalandırma ile kullanıldığında;

   • çizilmesi, delinmesi veya diğer yüzey hasarları halinde;

   • Xbox 360 S’in veya Aksesuarlarının kullanım talimatları dahil olmak üzere kurulum, çalıştırma veya bakım talimatlarına uyulmaması durumunda;

  5. Microsoft dışında bir kişi tarafından onarılmış olması halinde.

 8. BELİRLİ HASAR TİPLERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR

  AKSİ YEREL KANUNLARDA AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE MICROSOFT, DOLAYLI, KAZAİ, ÖZEL YA DA NİHAİ HASARLARDAN; VERİ, GİZLİLİK VEYA MAHREMİYET VEYA KÂR KAYBINDAN YA DA XBOX 360 S’İNİZİ VEYA AKSESUARLARINI KULLANAMAMANIZDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU İSTİSNALAR, MICROSOFT SÖZ KONUSU HASARLARIN OLUŞMA İHTİMALİNE DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA YA DA ÇÖZÜMÜN BAŞARILI OLAMAMASI HALİNDE BİLE GEÇERLİDİR.

 9. Diğer Koşullar

  Xbox 360 S’in ya da Aksesuarlarının teknik kısıtlamalarını, güvenlik veya korsanlık karşıtı sistemleri ortadan kaldırmaya çalışırsanız Xbox 360 S’iniz ya da Aksesuarlarınız kalıcı olarak arızalanabilir. Bu şekilde Garantiyi de geçersiz kılacak ve ücret karşılığında bile olsa Xbox 360 S’inizin ya da Aksesuarlarınızın yetkili servis tarafından tamir edilememesine neden olacaksınız.

 10. Kanun Seçimi

  Bu Garanti, kanunlar arasındaki çelişkiler ilkeleri dikkate alınmaksızın ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

YAZILIM LİSANSI

XBOX 360 S’İNİZİ YA DA ONAYLANAN AKSESUARLARINI KULLANARAK BU YAZILIM LİSANSININ KOŞULLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. YAZILIMI KURMADAN ÖNCE LÜTFEN BU YAZILIM LİSANSINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. BU YAZILIM LİSANSININ KOŞULLARINI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE XBOX 360 S’İ VEYA ONAYLANANAKSESUARLARINI KULLANMAYIN. ÜCRETİNİ GERİ ALMAK İÇİN KULLANILMAMIŞ DURUMDA BAYİİNİZE YA DA MICROSOFT’A İADE EDİN. Microsoft ile http://www.xbox.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 1. Tanımlar

  Bu Lisans’ta kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

  1. “Xbox 360 S” Xbox 360 S konsolu anlamına gelmektedir.

  2. “Onaylanmış Aksesuarlar” Microsoft markalı Xbox 360 ya da Xbox 360 S donanım aksesuarları ve ambalajında resmi “Xbox için Lisanslandırılmıştır” logosu bulunan Microsoft lisanslı, üçüncü şahıs markalı Xbox 360 veya Xbox 360 S donanım aksesuarları anlamına gelmektedir. Sabit disk sürücüsü (“HDD”), ön kurulumlu olarak gelen ya da ayrıca satın alınan bir Aksesuardır.

  3. “Onaylı Oyunlar”, Microsoft tarafından yayınlanan ya da lisanslanan oyun diskleri üzerinde bulunan Xbox 360 ya da Xbox 360 S oyunları ve Microsoft’un Xbox Live hizmetinden ya da xbox.com Web Sitesinden indirilen oyun içeriği (örneğin, indirilebilir oyunlar, oyun eklentileri, vb) anlamına gelmektedir.

  4. “Yazılım” Microsoft’un belirli dönemlerde yayınladığı güncellemeler dahil olmak üzere Xbox 360 S’e veya Aksesuarlarına önkurulumlu bir şekilde gelen yazılım anlamına gelmektedir.

  5. “Onaylanmayan Aksesuarlar” Onaylanmış Aksesuarlar dışında kalan tüm donanım aksesuarları anlamına gelmektedir ancak taşınabilir USB bellekleri, fotoğraf veya film çekmek için kullanılan dijital kameralar ve müzik çalmak için kullanılan müzikçalarlar ya da video oynatıcıları Onaylanmayan Aksesuarlar kapsamına girmez. Sabit disk sürücüleri (“HDD’ler”), ön kurulumlu olarak gelen ya da ayrıca satın alınan Aksesuarlardır.

  6. “Onaylanmayan Oyunlar”, Onaylanan Oyunlar dışında kalan tüm oyun diskleri, indirilen oyunlar ve oyun içerikleri anlamına gelmektedir.

  7. “Onaylanmayan Yazılım” Microsoft, Microsoft’un Xbox Live hizmeti ya da Xbox.com Web sitesi aracılığıyla yayınlanan veya lisanslanan Xbox 360 veya Xbox 360 S vasıtasıyla Microsoft tarafından dağıtılmayan yazılımlar anlamına gelmektedir.

  8. “Siz” Xbox 360 S veya Onaylanan Aksesuarların kullanıcısı anlamına gelmektedir.

 2. Lisans

  Bu Lisans, aksi yerel yasalarda açıkça belirtilmediği sürece size sözleşmeye bağlı özel haklar tanımaktadır.

  1. Yazılım, sadece ilgili Bölge’de Sizin adınıza lisanslanmakta ancak satışı yapılmamaktadır. Bu Yazılımı, Xbox 360 S’inize veya Aksesuarlarına yüklenmiş şekliyle ve belirli dönemlerde Microsoft tarafından güncellendiği haliyle kullanabilmeniz için size özel bir lisans verilmektedir. Yazılımı kopyalayamaz ve Yazılım üzerinde ters mühendislik işlemleri yapamazsınız.

  2. Bu Yazılım lisansının şartları kapsamında aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz:

   1. Xbox 360 S’inizde veya Onaylanan Aksesuarlarında sadece Onaylanan Aksesuarları ve Onaylanan Oyunları kullanacaksınız. Onaylanmayan Aksesuarları veya Onaylanmayan Oyunları kullanmayacaksınız. Bunlar, bir Yazılım güncellemesinin ardından çalışmayabilir veya kalıcı olarak arızalanabilirler.

   2. Onaylanmayan yazılımları kullanmayacak veya kurmayacaksınız. Kullanmanız halinde Xbox 360 S’iniz veya Aksesuarları, o anda ya da daha sonraki bir Yazılım güncellemesinin ardından kalıcı olarak arızalanabilir.

   3. Xbox 360 S’inizin veya Aksesuarlarının teknik kısıtlamalarını, güvenlik veya korsanlık karşıtı sistemlerini ortadan kaldırmaya çalışmayacaksınız. Aksi takdirde Xbox 360 S’iniz veya Aksesuarlarınız, o anda ya da Yazılım güncellemerinin ardından çalışmayı kesebilir.

   4. Microsoft S’deki ve Aksesuarlarındaki teknik kısıtlamaları, güvenlik ve korsanlık karşıtı sistemleri korumak, Onaylanmayan Aksesuarların veya Onaylanmayan Oyunların kullanılmasını önlemek ve Xbox 360’da kullanımını kısıtlamak için teknik önlemler alabilir ve Yazılım güncellemeleri yayınlayabilir.

   5. Microsoft, teknik kısıtlamaları, güvenlik veya korsanlık karşıtı sistemleri güncellemek için herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın zaman zaman Yazılımı güncelleyebilir.

   Bu koşullar kapsamında ürünün yetkisiz bir şekilde kullanılması, Xbox 360 S’in veya Onaylanan Aksesuarların Üretici Garantisinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

 3. Bölge

  Bu Lisans sadece aşağıdaki ülkelerde (denizaşırı bölgeleri dahil olmak üzere) geçerli olacaktır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

 4. Garanti

  Yazılım, Xbox 360 S’in ve Aksesuarlarının Üretici Garantisi kapsamında bulunmaktadır ve Microsoft, yerel kanunlar gereğince size garanti etmekle yükümlü olduğu koşullar haricinde Yazılıma ilişkin başka hiçbir bir garanti vermemektedir. Başka hiç kimse Microsoft adına size herhangi bir garanti, taahhüt veya koşul sunamaz.

 5. BELİRLİ HASAR TİPLERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR

  AKSİ YEREL KANUNLAR KAPSAMINDA AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE MICROSOFT, DOLAYLI, KAZAİ, ÖZEL YA DA NİHAİ HASARLARDAN; VERİ, GİZLİLİK, MAHREMİYET VEYA KÂR KAYBINDAN YA DA YAZILIMI KULLANAMAMANIZDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU İSTİSNALAR, MICROSOFT SÖZ KONUSU HASARLARIN OLUŞMA İHTİMALİNE DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA YA DA ÇÖZÜMÜN BAŞARILI OLAMAMASI HALİNDE BİLE GEÇERLİDİR.

 6. Kanun Seçimi

  Bu Lisans, kanunların çelişmesi ilkeleri dikkate alınmaksızın ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

Bu sorununuzu çözdü mü?

Evet
Hayır

Geri bildiriminiz için teşekkürler

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Bu makale sorununuzu çözmediği için üzgünüz. Biz pes etmeyeceğiz, siz de etmemelisiniz. Aşağıda yer alan topluluk seçeneğini deneyin.
Topluluktan bilgi alın
Ambassador chat image
Temsilci ile sohbet
Yardım arayan bir Xbox Kullanıcısı ile sohbet edin.

Bu konu için geri bildirim sağlayın

255 karakter kaldı.
Gizliliğinizi korumak için lütfen geri bildirime iletişim bilgilerinizi eklemekten kaçının.
Topluluktan bilgi alın
Ambassador chat image
Temsilci ile sohbet
Yardım arayan bir Xbox Kullanıcısı ile sohbet edin.

Bize Ulaşın

Şu anda okuduğunuz "Ürün Garantisi ve Yazılım Lisansı: Xbox 360 S Konsolu " sorunu ya da farklı bir sorun hakkında Destek ile iletişime geçmek ister misiniz?