Bu sayfayı paylaşın

Windows 10’da Xbox uygulaması NAT türü “Teredo tanımlanamadı” ifadesini gösteriyor

Çevrimiçiyken arkadaşlarınızı duyamıyorsanız veya bir Xbox Live çok oyunculu oyuna katılamıyor ya da ev sahipliği yapamıyorsanız Xbox uygulamasında > Ayarlar’a gidin ve NAT türü’nü kontrol edin.

Teredo tanımlanamadı ifadesi görünüyorsa bilgisayarınız Teredo IP adresini alamamıştır.

Teredo, istemciler ve sunucular arasında güvenli iletişim kurmak ve ağ adresi çevirisi (NAT) kullanan yönlendiricilerin arkasındaki cihazlar arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak için kullanılan bir ağ protokolüdür.

Bir Teredo IP adresini elde edememe durumu Teredo bağdaştırıcınızda bir sorun olduğunda, ağınızda bir cihaz Teredo protokolünü engellediğinde veya bilgisayarınızda Teredo işlevini engelleyen bir yazılım yüklü olduğunda meydana gelir. Bir Teredo IP adresi olmadan Xbox Live’da grup sohbetini kullanamazsınız veya çok oyunculu oyun oynayamazsınız.

Not Teredo IP adresi, yalnızca Xbox Live grup sohbeti ve çok oyunculu özellikleri için gereklidir. Oyununuz Xbox Live hizmetini kullanmıyorsa, sohbet ve çok oyunculu oyun ile ilgili sorunlar için oyunun destek sitesine başvurun.

Ağ Ayarları ekranında, “Bazı hizmetlerle ilgili sorun var” uyarısı bulunur. Satın Alma ve İçerik Kullanımı ile Sosyal ve Oyun hizmetlerini belirtir. “Çok oyunculu ve grup sohbeti ile ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz” mesajını da içerir.

Çözümler

Şu çözümleri sırayla deneyin. Yalnızca bir önceki adım sorunu çözmezse, bir sonraki çözüme geçin.

1. Çözüm: Bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun

 1. Bilgisayarınızda Xbox uygulamasını başlatın.
 2. Ayarlar > 'ı seçin.
 3. Ağ durumu altında, İnternet bağlantısı'nın Bağlı olarak görüldüğünden emin olun.

İnternet bağlantınız yoksa başka bir sorun giderme adımına geçmeden önce bu sorunu çözmeniz gerekir.

2. Çözüm: Teredo bağdaştırıcısını kaldırın ve yeniden yükleyin

Teredo bağdaştırıcısını kaldırmak için:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  netsh interface Teredo set state disable

 3. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Cihaz Yöneticisi’ni seçin.
 4. Görüntüle > Gizli Cihazları Göster’i seçin.
 5. Ağ Bağdaştırıcıları’nı seçin.
 6. Teredo Tünel Sahte Arabirimi veya Microsoft Teredo Tünel Bağdaştırıcısı gibi "Teredo" içeren bağdaştırıcıları belirleyin. Bağdaştırıcı adına sağ tıklayın ve ardından Kaldır’ı seçin.
 7. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Teredo bağdaştırıcısını tekrar etkinleştirmek için:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  netsh interface Teredo set state type=default

Not Microsoft Teredo Tünel Bağdaştırıcısı otomatik olarak yeniden yüklenir. Teredo’nun işlevselliğiyle ilgili sorunlara neden olabileceği için Teredo Tünel Sahte Arabirimi bağdaştırıcısını Cihaz Yöneticisi’nden el ile yüklemeyin.

3. Çözüm: Teredo’nun kayıt defterindeki bir program veya el ile yapılandırılan bir kayıt defteri değeri tarafında devre dışı bırakılıp bırakılmadığını denetleyin

Bazı programlar, IPv6 (İnternet Protokolü sürüm 6) ağ bileşenlerini devre dışı bırakma amacıyla bilgisayarınızın ağ ayarlarını değiştirebilir ve buna Teredo tünel bağdaştırıcısı da dâhildir. Aşağıdaki komutları çalıştırarak Teredo’nun devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirleyebilirsiniz.

iphlpsvc kayıt defteri yolunu kontrol edin:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Çıktıda aşağıdaki satır mevcutsa Teredo devre dışı bırakılmıştır:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırarak Teredo’yu yeniden etkinleştirebilirsiniz:

  netsh interface Teredo set state type=default

TcpIp6 kayıt defteri yolunu kontrol edin:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Çıktı aşağıdaki satırı içeriyorsa ve gösterilen değer 0x0 değilse Teredo devre dışı bırakılmış olabilir:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırarak Teredo’yu yeniden etkinleştirebilirsiniz:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Bazı uygulamalar, Teredo’nun devre dışı kalması için gereken kayıt defteri değerlerini uygulama yüklendiğinde ayarlarken diğerleri uygulama her çalıştırıldığında ayarlar. Bu uygulamalardan biri bilgisayarınızda yüklüyse uygulamanın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun veya yazılımlarıyla Teredo tünelini nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için uygulamaların destek belgelerine bakın.

* Asus Game First Service: En son sürümüne güncelleştirin veya http://asus.com/support adresindeki destekle iletişime geçin.

Geçici bir çözüm olarak, aşağıdaki adımları uygulayarak hizmeti devre dışı bırakabilir ve Teredo’yu yeniden etkinleştirebilirsiniz:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. AsusGameFirstService’i devre dışı bırakmak için Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutları çalıştırın, AsusGameFirstService’i durdurun ve kayıt defterinde Teredo’yu yeniden etkinleştirin:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

4. Çözüm: IP Yardımcısı hizmetinin çalışıp çalışmadığını denetleyin

Teredo’nun normal olarak çalışması için IP Yardımcısı’nın otomatik olarak başlayacak ve çalışacak şekilde ayarlanması gerekir. Kontrol etmek için:

 1. Araç çubuğunuzdaki arama alanına Hizmetler yazın (Cortana).
 2. Arama sonuçlarından Hizmetler’i seçin.
 3. Aşağıdaki hizmetin varsayılan değerine ayarlandığından emin olmak için hizmetin Başlama Türü’nü denetleyin.

  IP Yardımcısı, Başlama Türü: Otomatik

Hizmetin varsayılan başlama türü değiştirildiyse varsayılan değerine geri döndürebilirsiniz:

 1. Hizmetler uygulamasında, IP Yardımcısı’na çift tıklayın.
 2. Özellikler penceresinde Başlama türü açılır listesinde Otomatik’i seçin.
 3. Hizmet durumu altındaki Başlat düğmesine tıklayın.
 4. Tamam’a tıklayarak değişlikleri kaydedin.

Bazı uygulamalar, performansı iyileştirmek için bilgisayar ayarlarını yeniden yapılandırır ve bu süreçte, bazen IP Yardımcısı hizmetini de etkileyerek Windows hizmetlerini devre dışı bırakır. Bu bilgisayar iyileştirme uygulamalarından birini kullanıyorsanız yaptığı hizmet yapılandırma değişikliklerini not edin çünkü Xbox Live grup sohbeti ve çok oyunculu özelliklerini kullanmak için bu ayarları eski hâline döndürmeniz gerekir.

5. Çözüm: Teredo sunucu adının geçersiz bir değere ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin

Teredo’nun normal olarak çalışması için geçerli bir Teredo sunucusu adı kullanması gerekir. Kontrol etmek için:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  netsh interface Teredo show state

  Windows 10’daki sunucu adı parametresi için varsayılan değer: win10.ipv6.microsoft.com.

Farklı bir değer gösterilirse ve Teredo bir IP adresi elde edemezse varsayılan değerine geri döndürebilirsiniz. Yönetici komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın:

netsh interface Teredo set state servername=default

6. Çözüm: Teredo sunucularının bağlantısını engelleyen bir ana bilgisayar dosya girdisi yapılıp yapılmadığını denetleyin

Bazı uygulamalar, C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts konumunda bulunan ana bilgisayarlar dosyasına girdi ekleyerek bilgisayarınızın Teredo sunucularına bağlanmasını engeller.

Teredo’nun bir ana bilgisayarlar dosya girdisi nedeniyle sunucu adını çözmeyi başarıp başaramadığını denetlemek için:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  netsh interface Teredo show state

  Aşağıdaki metin görüntülenirse sorunlara neden olan bir ana bilgisayarlar dosya girdiniz olabilir:

  sunucu adı çözülemedi

Ana bilgisayarlar dosya girdilerinizi denetlemek için:

 1. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu yazın:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

 2. Not Defteri uygulamasında Düzenle > Bul’a tıklayın. Ardından win10.ipv6.microsoft.com yazın ve Sonrakini Bul’a tıklayın.
 3. O sunucu adıyla girdi bulunursa girdiyi silin ve ana bilgisayarlar dosyasını kaydedin.

7. Çözüm: Teredo bağlantısının, IPv6 bağlantısı tespit edildiğinde ana yönlendirici tarafından engellenip engellenmediğini denetleyin

Bazı ana yönlendiriciler, yönlendiricinin WAN arayüzünde mevcut olan bir IPv6 bağlantısı tespit ettiklerinde Teredo bağlantısını engeller. Teredo’nun normal olarak çalışması için yönlendirici, Teredo bağlantısını etkinleştirecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu ana yönlendiricilerden birine sahipseniz yönlendiricinin en son üretici yazılımına sahip olduğundan emin olun ve yönlendiricide Teredo tünelinin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için destek belgelerine göz atın. Apple AirPort ve FRITZ!box yönlendiricileri için:

8. Çözüm: VPN istemcisi bağlandığında veya VPN ağ bağdaştırıcısı yüklendiğinde Teredo bağlantısının engellenip engellenmediğini denetleyin

Bazı VPN istemcileri, VPN istemcisi bağlı olduğunda Teredo bağlantısını devre dışı bırakır ve ağ bağdaştırıcısı yükleyen bazı VPN istemcileri, VPN bağdaştırıcısı kaldırılıncaya kadar Teredo’yu devre dışı bırakır. Bir VPN istemcisi yüklediyseniz ve VPN istemcisi bağlı olmadığında bile Teredo hâlâ devre dışıysa TAP-Windows Adapter V9 adlı bir ağ bağdaştırıcısının yüklü olup olmadığını denetleyin:

 1. Başlat simgesine sağ tıklayın ve ardından Cihaz Yöneticisi’ni seçin.
 2. Görüntüle > Gizli Cihazları Göster’i seçin.
 3. Ağ Bağdaştırıcıları’nı seçin.
 4. TAP-Windows Adapter V9’a benzer bir adı olan her bağdaştırıcıyı belirleyin. Bağdaştırıcı adına sağ tıklayın ve ardından Kaldır’ı seçin.

  Not VPN ağ bağdaştırıcısını kaldırırken Teredo bağlantısının engelinin kaldırılması gerekir, bunun VPN istemcisi yazılımıyla ilgili sorunlara neden olması da muhtemeldir. Teredo desteğinin yanı sıra, hâlâ VPN işlevi gerekliyse VPN istemcisinin destek belgelerine bakın.

 5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu sorununuzu çözdü mü?

Evet
Hayır

Geri bildiriminiz için teşekkürler

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Bu makale sorununuzu çözmediği için üzgünüz. Biz pes etmeyeceğiz, siz de etmemelisiniz. Aşağıda yer alan topluluk seçeneğini deneyin.
Topluluktan bilgi alın
Ambassador chat image
Temsilci ile sohbet
Yardım arayan bir Xbox Kullanıcısı ile sohbet edin.

Bu konu için geri bildirim sağlayın

255 karakter kaldı.
Gizliliğinizi korumak için lütfen geri bildirime iletişim bilgilerinizi eklemekten kaçının.
Topluluktan bilgi alın
Ambassador chat image
Temsilci ile sohbet
Yardım arayan bir Xbox Kullanıcısı ile sohbet edin.

Bize Ulaşın

Şu anda okuduğunuz "Windows 10’da Xbox uygulaması NAT türü “Teredo tanımlanamadı” ifadesini gösteriyor" sorunu ya da farklı bir sorun hakkında Destek ile iletişime geçmek ister misiniz?

Bu sayfayı paylaşın