Windows 10'da NAT türü "Teredo tanımlanamadı" ifadesini gösteriyor

Bir Xbox Live çok oyunculu oyuna katılamıyor ya da ev sahipliği yapamıyorsanız veya bir grup sohbeti oturumuna bağlanamıyorsanız Başlat düğmesine basın, Ayarlar > Oyun > Xbox Ağı ögesini seçin ve NAT türünü kontrol edin.

Teredo tanımlanamadı ifadesi görünüyorsa bilgisayarınız Teredo IP adresini alamamıştır.

Teredo, istemciler ve sunucular arasında güvenli iletişim kurmak ve ağ adresi çevirisi (NAT) kullanan yönlendiricilerin arkasındaki cihazlar arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak için kullanılan bir ağ protokolüdür.

Bir Teredo IP adresini elde edememe durumu Teredo bağdaştırıcınızda bir sorun olduğunda, ağınızda bir cihaz Teredo protokolünü engellediğinde veya bilgisayarınızda Teredo işlevini engelleyen bir yazılım yüklü olduğunda meydana gelir. Bir Teredo IP adresi olmadan Xbox Live’da grup sohbetini kullanamazsınız veya çok oyunculu oyun oynayamazsınız.

Not Teredo IP adresi, yalnızca Xbox Live grup sohbeti ve çok oyunculu özellikleri için gereklidir. Oyununuz Xbox Live hizmetini kullanmıyorsa, sohbet ve çok oyunculu oyun ile ilgili sorunlar için oyunun destek sitesine başvurun.

Bağlantı durumu, Performans ve NAT türü dâhil olmak üzere Xbox Live çok oyunculu ayrıntılarını gösteren Xbox Ağı ayarları.

Çözümler

Şu çözümleri sırayla deneyin. Yalnızca bir önceki adım sorunu çözmezse, bir sonraki çözüme geçin.

1. Çözüm: İnternet bağlantınız olduğundan emin olun

 1. Cihazınız veya klavyenizde Windows düğmesine basın veya ana ekranın sol alt köşesinde Windows simgesini seçin.
 2. Ayarlar > Oyun'u seçin ve ardından Xbox Ağı seçeneğini belirleyin.
 3. Bağlantı durumu altında, İnternet bağlantısı'nın Bağlı olarak görüldüğünden emin olun.

İnternet bağlantınız yoksa başka bir sorun giderme adımına geçmeden önce bu sorunu çözmeniz gerekir.

2. Çözüm: Xbox Ağı‘nda Düzelt düğmesine basın

 1. Cihazınız veya klavyenizde Windows düğmesine basın veya ana ekranın sol alt köşesinde Windows simgesini seçin.
 2. Ayarlar > Oyun'u seçin ve ardından Xbox Ağı seçeneğini belirleyin.
 3. Düzelt'i seçin. Windows, Teredo ile ilgili bilinen sorunları algılayıp düzeltmeyi dener. Not Değişikliklerin etkili olması için Düzelt düğmesine bastıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

3. Çözüm: Teredo’nun kayıt defterinde bir program veya manuel olarak yapılandırılan bir kayıt defteri değeri tarafında devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin

Bazı programlar, IPv6 (İnternet Protokolü sürüm 6) ağ bileşenlerini devre dışı bırakma amacıyla bilgisayarınızın ağ ayarlarını değiştirebilir ve buna Teredo tünel bağdaştırıcısı da dâhildir. Aşağıdaki komutları çalıştırarak Teredo’nun devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirleyebilirsiniz.

iphlpsvc kayıt defteri yolunu kontrol edin:

 1. Başlat düğmesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) öğesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Çıktıda aşağıdaki satır mevcutsa Teredo devre dışı bırakılmıştır:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırarak Teredo’yu yeniden etkinleştirebilirsiniz:

  netsh interface Teredo set state type=default

TcpIp6 kayıt defteri yolunu kontrol edin:

 1. Başlat düğmesine sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) öğesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Çıktı aşağıdaki satırı içeriyorsa ve gösterilen değer 0x0 değilse Teredo devre dışı bırakılmış olabilir:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırarak Teredo’yu yeniden etkinleştirebilirsiniz:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Bazı uygulamalar, Teredo’nun devre dışı kalması için gereken kayıt defteri değerlerini uygulama yüklendiğinde ayarlarken diğerleri uygulama her çalıştırıldığında ayarlar. Bu uygulamalardan biri bilgisayarınızda yüklüyse uygulamanın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun veya yazılımlarıyla Teredo tünelini nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için uygulamaların destek belgelerine bakın.

* Asus Game First Service: En son sürümüne güncelleştirin veya http://asus.com/support adresindeki destekle iletişime geçin.

Geçici bir çözüm olarak, aşağıdaki adımları uygulayarak hizmeti devre dışı bırakabilir ve Teredo’yu yeniden etkinleştirebilirsiniz:

 1. Başlat’a sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. AsusGameFirstService’i devre dışı bırakmak için Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutları çalıştırın, AsusGameFirstService’i durdurun ve kayıt defterinde Teredo’yu yeniden etkinleştirin:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

4. Çözüm: IP Yardımcısı hizmetinin çalışıp çalışmadığını denetleyin

Teredo’nun normal olarak çalışması için IP Yardımcısı’nın otomatik olarak başlayacak ve çalışacak şekilde ayarlanması gerekir. Kontrol etmek için:

 1. Başlat düğmesine basın ve ardından arama kutusuna Hizmetler yazın.
 2. Hizmetler‘i seçin.
 3. Aşağıdaki hizmetin varsayılan değerine ayarlandığından emin olmak için hizmetin Başlama Türü’nü kontrol edin.

  IP Yardımcısı, Başlama Türü: Otomatik

Hizmetin varsayılan başlama türü değiştirildiyse varsayılan değerine geri döndürebilirsiniz:

 1. Hizmetler uygulamasında, IP Yardımcısı'na çift tıklayın.
 2. Özellikler penceresinde Otomatik ögesini seçmek için Başlama türü açılan listesine bakın.
 3. Hizmet durumu altındaki Başlat düğmesine tıklayın.
 4. Tamam’a tıklayarak değişlikleri kaydedin.

Bazı uygulamalar, performansı iyileştirmek için bilgisayar ayarlarını yeniden yapılandırır ve bu süreçte, bazen IP Yardımcısı hizmetini de etkileyerek Windows hizmetlerini devre dışı bırakır. Bu bilgisayar iyileştirme uygulamalarından birini kullanıyorsanız yaptığı hizmet yapılandırma değişikliklerini not edin çünkü Xbox Live grup sohbeti ve çok oyunculu özelliklerini kullanmak için bu ayarları eski hâline döndürmeniz gerekir.

5. Çözüm: Teredo sunucu adının geçersiz bir değere ayarlanıp ayarlanmadığını veya bir ana bilgisayar dosya girdisi tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin

Teredo’nun normal olarak çalışması için geçerli bir Teredo sunucusu adı kullanması gerekir. Kontrol etmek için:

 1. Başlat’a sağ tıklayın ve ardından Komut İstemi (Yönetici) ögesini seçin.
 2. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

  netsh interface Teredo show state

  Aşağıdaki metin görüntülenirse Teredo‘yu engellemek üzere yapılandırılmış geçersiz bir Teredo sunucu adına veya ana bilgisayar dosya girdisine sahip olabilirsiniz:

  sunucu adı çözülemedi

İlk olarak, Yönetici komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarak Teredo sunucu adını varsayılan değere geri almayı deneyin:

netsh interface Teredo set state servername=default

Ancak sunucu adı çözülemedi metnini, netsh interface Teredo show state komutunu çalıştırmanıza rağmen görmeye devam ediyorsanız C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts konumunda bulunan ana bilgisayar dosyasına girdi ekleyerek bilgisayarınızın Teredo sunucularına bağlanmasını engellemek amacıyla yapılandırılmış bir uygulamaya sahip olabilirsiniz.

Ana bilgisayarlar dosya girdilerinizi kontrol etmek için:

 1. Yönetici komut isteminden aşağıdaki komutu yazın:

  netsh interface Teredo show state

  Çıktıda gösterilen sunucu adı değerini (ör. win1807.ipv6.microsoft.com) not edin.

 2. Ardından Yönetici komutu istemine aşağıdaki komutu yazarak ana bilgisayar dosyasını açın:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  Not Defteri uygulamasında Düzenle > Bul’u seçin. Ardından netsh interface Teredo show state komut çıktısında belirtilen sunucu adını sondaki nokta olmadan yazın ve Sonrakini Bul‘a tıklayın. Örnek: Sunucu adı çıktısı win1807.ipv6.microsoft.com ise şunu yazın: win1807.ipv6.microsoft.com

 3. O sunucu adıyla girdi bulunursa girdiyi silin ve ana bilgisayarlar dosyasını kaydedin.

6. Çözüm: Teredo bağlantısının, IPv6 bağlantısı tespit edildiğinde ana yönlendirici tarafından engellenip engellenmediğini denetleyin

Bazı ana yönlendiriciler, yönlendiricinin WAN arayüzünde mevcut olan bir IPv6 bağlantısı tespit ettiklerinde Teredo bağlantısını engeller. Teredo’nun normal olarak çalışması için yönlendirici, Teredo bağlantısını etkinleştirecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu ana yönlendiricilerden birine sahipseniz yönlendiricinin en son üretici yazılımına sahip olduğundan emin olun ve yönlendiricide Teredo tünelinin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için destek belgelerine göz atın. Apple AirPort ve FRITZ!box yönlendiricileri için:

7. Çözüm: VPN istemcisi bağlandığında veya VPN ağ bağdaştırıcısı yüklendiğinde Teredo bağlantısının engellenip engellenmediğini denetleyin

Bazı VPN istemcileri, VPN istemcisi bağlı olduğunda Teredo bağlantısını devre dışı bırakır ve ağ bağdaştırıcısı yükleyen bazı VPN istemcileri, VPN bağdaştırıcısı kaldırılıncaya kadar Teredo’yu devre dışı bırakır. Bir VPN istemcisi yüklediyseniz ve VPN istemcisi bağlı olmadığında bile Teredo hâlâ devre dışıysa TAP-Windows Adapter V9 adlı bir ağ bağdaştırıcısının yüklü olup olmadığını kontrol edin:

 1. Başlat’a sağ tıklayın ve ardından Cihaz Yöneticisi‘ni seçin.
 2. Görüntüle > Gizli Cihazları Göster’i seçin.
 3. Ağ Bağdaştırıcıları’nı seçin.
 4. TAP-Windows Adapter V9’a benzer bir adı olan her bağdaştırıcıyı belirleyin. Bağdaştırıcı adına sağ tıklayın ve ardından Kaldır’ı seçin.

  Not VPN ağ bağdaştırıcısını kaldırırken Teredo bağlantısının engelinin kaldırılması gerekir, bunun VPN istemcisi yazılımıyla ilgili sorunlara neden olması da muhtemeldir. Teredo desteğinin yanı sıra, hâlâ VPN işlevi gerekliyse VPN istemcisinin destek belgelerine bakın.

 5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu sorununuzu çözdü mü?

Evet
Hayır

Geri bildiriminiz için teşekkürler

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Bu makale sorununuzu çözmediği için üzgünüz. Biz pes etmeyeceğiz, siz de etmemelisiniz. Aşağıda yer alan topluluk seçeneğini deneyin.
Topluluktan bilgi alın
Ambassador chat image
Temsilci ile sohbet
Yardım arayan bir Xbox Kullanıcısı ile sohbet edin.

Bu konu için geri bildirim sağlayın

255 karakter kaldı.
Gizliliğinizi korumak için lütfen geri bildirime iletişim bilgilerinizi eklemekten kaçının.
Topluluktan bilgi alın
Ambassador chat image
Temsilci ile sohbet
Yardım arayan bir Xbox Kullanıcısı ile sohbet edin.

Bize Ulaşın

Şu anda okuduğunuz "Windows 10'da NAT türü "Teredo tanımlanamadı" ifadesini gösteriyor" sorunu ya da farklı bir sorun hakkında Destek ile iletişime geçmek ister misiniz?